ИЗЯВЛЕНИЕ на общинският съветник Илиян Пеевски пред Общински съвет Троян

Прочетено9502пъти

iliqnpeevski1310121Уважаеми жители на община Троян,

В действащата българска Конституция в чл.1-и се казва:

Чл.1. ал.2 – „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.“ /забележете – не „ИЛИ“ чрез органите…, а „И“ чрез органите…/

Чл. 1, ал. 3 “… никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.”

Освен това от чл.5, ал.1 и 2 -Конституцията има непосредствено действие и никой закон не може да и противоречи.

Върховенство на закона означава само едно – реална власт в ръцете на суверена. В противен случай е невъзможно да има суверенна власт. Когато суверенът извършва дейностите си пряко, без да прехвърля другиму права, върховенството на закона е неоспоримо и безусловно, защото властта се прилага без уговорки. Овластяването на органите и представителите на отделните власти според Конституцията трябва да се извършва пряко от суверена. Когато други лица изземат функциите на суверена, на практика имаме фактическо опосредстване властта на суверена, което обикновено води до узурпиране на властта или подмяна на суверена, а това означава бламиране на върховенството на закона. Не случайно от години говоря за т.нар. „Партийно робство“ в България и „Диктатура на партиите-победителки“.

Днес ОбС Троян ще „избира“ съдебни заседатели, които са представители и част от съдебната власт и които съдебни заседатели в последствие ще бъдат „доизбрани“ и утвърдени от самата съдебна власт. От гледна точка на Конституцията това действие се нарича Конституционен преврат, а от политическа гледна точка – тържество на тоталитаризма и узурпиране на властта.

Върховенство на закона може да се постигне само чрез т.нар. разделение на властите. Това има една основна цел, да разпредели властта по такъв начин, щото никой да не може по никакъв начин да заеме позицията на суверена, а следователно и да премахне върховенството на закона. Тази демократична Система се основава на няколко правила:

 • Нито едно лице, или група от хора, не трябва да упражнява по никакъв начин повече от една от трите вида власти;
 • Нито една от трите вида власти не трябва да разполага с повече правомощия от другите две.
 • Властта се предоставя временно, така че никой да не може да задържи предоставените му правомощия за по-дълго време и така да изземе суверенитета.
 • Нито една от трите вида власти не трябва да се упражнява без контрол, т.е. никой, на който е поверена властта на суверена, не може неограничено и безотговорно да я прилага.
 • Нито една от властите не трябва да участва в съставянето на другите две. Суверенът е източникът на всяка власт и затова той съставя органите на всяка власт.
 • Суверенът трябва да прехвърля своите правомощия поименно, а не на група от хора, защото юридически групова отговорност не съществува, и следователно, суверенът не може да търси сметка за деянията на своите пълномощници през времето на техния мандат.

Какво на практика се случва в днешната Съдебната власт:

 • Суверенът не участва пряко в правораздаването. Институцията на съдебните заседатели е с нищожни правомощия, а изборът на съдебни заседатели не се извършва от суверена, а от:

–          или от самата съдебната власт, което на практика е узурпиране на властта

–          или от представители на другите власти, което също е узурпиране на власт и означава липса на суверенитет.

 • Съдебната власт не се съставя пряко от суверена, а от политическите пълномощници, в лицето на законодателния орган, президенството или както е в днешния случай от един ОбС, което е потресаващо, както и от представители на самата съдебна власт.
 • Липсва мандатност за по-голямата част на представителите на съдебната власт. Тази власт е поверена в ръцете на тесен кръг от хора без каквото и да е ограничение във времето. Това на практика я прави вечна, защото се оказва, че дори не съществува условие, при което се упражнява народния суверенитет.
 • Контролните органи също са назначени от изпълнителната власт, а не от суверена.

От гореизложеното – съдебната власт в България може да се характеризира като политически зависима, абсурдна и пристрастна. Политическата зависимост произтича от факта, че политическите пълномощници участват в съставянето на Висшия съдебен съвет, Конституционния съд и инспектората. А днес – ОбС Троян ще избира съдебни заседатели. Пълен абсурд и пореден опит за извършване на Конституционен преврат!

Основното заключение е, че суверенът, в лицето на българския народ, не упражнява никъде властта си пряко. Суверенната власт е опосредствена до краен предел. Суверенът има само едно единствено право, и това е да си избере група от хора, на които да повери цялата си власт. Така опосредственият суверенитет в България има следните характерни черти:

 • На практика в България не съществува разделение на властите. Изборите за законодателната и изпълнителната власт са слети, като за тях кандидатстват едни и същи хора.
 • Властта се упражнява безконтролно, а при съдебната власт и неограничено, тъй като съдиите са несменяеми и без мандат. На практика не съществува нито един суверенен орган за контрол.
 • Властта в България се упражнява съвършено безотговорно, тъй като суверенът по закон прехвърля правата си не поименно, а на група от хора. По този начин е невъзможно да се контролират политическите пълномощници, нито да им се търси сметка за деянията, тъй като юридически колективна отговорност не съществува. Има само морална такава.
 • Има липса на суверенна държавна администрация, поради правото на политическите пълномощници да съставят каквато си пожелаят структура на държавно управление, и да уволнят и назначат, когото си пожелаят в държавната администрация.
 • Имаме напълно абсурдното положение, при което съдебната власт предхожда суверена и съставя сама себе си или другите власти избират нейните представители, какъвто е случаят в днешният ОбС Троян, опитващ се да извърши конституционен преврат.

В България ориенталската авторитарност е толкова силна, щото обществото изобщо не разбира какво е това разделение на властите и непрекъснато го бърка със споделяне на властта. Разделението на властите не означава разделение на властта между отделните политически партии, а разделение на властта между суверена и неговите политически пълномощници, или разпределение на правомощията между трите вида власти.

На практика, от 25 години в България живеем в условията на Конституционен преврат с узурпиране на властите от „партиите-победителки“, което на практика означава изземване конституционните права на суверена и липса на върховенство на закона. От 25 години конституцията е суспендирана и правителствата, партиите и чиновниците провеждат преврата към избраната от тях цел. Каква е тя, вече се вижда от ясно, по-ясно – безправие, икономически рекет, полицейщина, пълна безнаказаност на определени политически групи, грабеж, нерегламентирано забогатяване от упражняването на власт и най-важното – прогонване или подлагане собственото си население буквално на геноцид.

Всичко това днес е възможно, защото „политическите разбойници“ се хранят и възпроизвеждат от пълното безхаберие и лекомислие на днешният страхлив българин, който е наврян или се е самонаврял в миша дупка и му е оставено единствено да гледа и да му текат лигите от „безплатното сиренце“ в „капана за мишки“.

Няма друга европейска държава, в която народа и да търпи безропотно цял четвърт век група „политически разбойници“ да му съсипва държавата и да го обрича на изчезване.

Няма друга европейска държава, в която жителите да преизбират четвърт век собствените си едни и същи палачи на доказано манипулирани и фалшифицирани избори.

Ето защо, докато все още не сме прогонени или доунищожени от „политическите разбойници“ – време е да започнем строителството на общия си „най-български“ съвременен надгробен паметник, а на него да напишем:

„Никой не се е лигавил повече от нас със собствената си съдба и история. Затова сме тук!“

 

/В изявлението са позиционирани мнения и позиции на г-н Мирослав Златев, които напълно и безкритично съвпадат с моите/

 

28.08.2014

…………………………..

Инж.И.Пеевски

– общински съветник

 

П.п. Въпреки това изявление и въпреки многобройните ми изказвания от трибуната на ОбС Троян, където допълнително информирах, разяснявах и предупреждавах общинските съветници да не нарушават Конституцията – представителите на БСП, ГЕРБ, ДПС, АБВ и РБ без да им мигне окото гласуваха и на практика извършиха конституционен преврат. Нещо повече – същите общински съветници в ОбС Троян избраха хора за съдебни заседатели „по документи“, без да ги виждат или познават лично и без да знаят на практика кого и какво избират, с изключение единствено на собствените си партийни кандидатури.

Единствено И.Пеевски, В.Шейретов, Д.Сираков /от листата на ВМРО/ бяхме против, а Тр.Трифонов от ББЦ беше „въздържал се“. Всички останали общински съветници на практика станаха конституционни превратаджии.

П.п. 2 Сред общинските съветници бяха и тримата кандидати за депутати от БСП, ГЕРБ и АБВ – нашите евентуални бъдещи законотворци в НС от предстоящите парламентарни избори. И тримата, без да им мигне окото, се изгавриха с Конституцията на Р.България, демонстрирайки отчайващата си некомпетентност и партийна наглост.

 

Не ми е ясно след това покушение срещу Конституцията ни – дали някой нормален човек ще отиде да подкрепи партийните листи на БСП, ГЕРБ и АБВ, при наличието в тях на конституционни превратаджии или най-обикновени неграмотници и некомпетентни екземпляри?

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8%d0%bb%d0%b8/

1 коментар

 1. Toя атакаджийски презерватив до кога ще задръства ефира

%d блогъра харесват това: