юни 03 2013

Изучаването на майчините турски, ромски, арменски и иврит обяви българското Министерство на образованието и науката

Прочетено2724пъти

maichinezikmon306132Павлин Иванов

Министерството на образованието и науката обяви в програмите си въвеждането на  изучаване на майчин език в българските училища. Това може да се види на сайта на образователното ведомство (тук)

В учебните програми за 1-ви клас, българските деца ще изучават като ЗИП (задължително избираем предмет) майчините езици – арменски, иврит и турски.

Към програмата на второкласниците, към тези три майчини езика е добавен като ЗИП и ромски език!

Четирите майчини езика ще изучават като ЗИП до 8-ми клас.

Не е ясно защо малките ромски ученици и техните родители са дискриминирани и в първи клас те няма да изучават майчиният си език.

Впечатляваща бързина за реформа в образованието!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%81/

Коментари

 1. debelaka каза:

  Това е в програмите на МОН от горе-долу 20 години. Понякога прекаляваме с преписването на глупости от интернет.
  Щом някой има желание да учи, нека учи. Дори в империята на злото СССР всеки от васалните и поробени народи имаше свои национални училища и изучаваше националния си език.

 2. debelaka каза:

  Постановление № 183 на МС от 05 .09.1994 г. за изучаване на майчин език в общинските училища в Република България), обн., ДВ, бр. 73 от 09.09.1994г.:
  “Чл.1. (1) Учениците, за които майчиният език не е български, могат да го изучават от I до VIII клас в общинските училища в рамките на пределените с учебния план часове за свободно избираема подготовка.

  (2) Изучаването на майчин език за отделните класове е 4 часа в рамките на седмичното разписание.

  Чл.2. (1) Желанието за изучаване на майчин език се изразява чрез заявление до директора на училището, подписано от ученика или от неговия родител или настойник, когато ученикът е малолетен.
  (2) След започване на обучението по майчин език ученикът има право да се откаже от неговото изучаване чрез писмено заявление до директора на училището, подписано от лицата по ал. 1.

  Чл. 3. За деца, невладеещи добре български език, една година преди постъпването им в училище директорът на училището съгласувано с кмета на общината организира обучение за овладяване на български език в подготвителен клас.

  Чл. 4. Учебниците, по които се изучава майчин език, не се заплащат от учениците. Необходимите финансови средства се осигуряват по същия ред и условия както за учебниците по общообразователните предмети.

  Чл.5. Финансирането на обучението по майчин език се осигурява от общинските бюджети.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Това постановление се издава на основание чл. 36, ал. 2 и чл.105 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал.2 от Закона за народната просвета.

  § 2. Отменя Постановление № 232 на Министерския съвет от 1991 г. за изучаване на майчин език в общинските училища (ДВ, бр. 102 от 1991 г.).”

  http://www.edinnobansko.com/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/

 3. Pero bueno, tantos gitanos, turcos, judios y armenios hay en Bulgaria?
  estoy flipando en colores

 4. Cada vez que oigo algo así recuerdo porque me fui de la madre patria

%d блогъра харесват това: