юли 07 2014

Изпълнението на местните приходи за полугодието 57,29 %

Прочетено581пъти

pari2802121Съгласно утвърдения от общинския съвет бюджет за 2014 г. в община Ловеч в дирекция „Местни приходи“ трябва да постъпят приходи в размер на 5 662 609 лв. Към 30 юни са постъпили 3 244 267 лв, тоест местните приходи за полугодието са изпълнени на 57,29 %.

     При имуществените данъци изпълнението е 55,68 % – при годишен план 2 260 000 лв са постъпили за първите шест месеца 1 258 853 лв. Най-голямо е изпълнението при данъка върху превозните средства – 75,88 %, следва данъкът върху недвижимите имоти – 51,38 на сто. При данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин изпълнението е 33,10 %, а при туристическия данък – 26,24 %. Изпълнението при патентния данък е 67,75 %.

     При общинските такси изпълнението при такса битовите отпадъци е 58,33 на сто – постъпили са 1 900 749 лв при утвърден бюджет 3 258 608 лв.

     От глоби, санкции и наказателни лихви са постъпили 5176 лв (57,51 % изпълнение), и от такси за административни услуги – 22 329 лв (44,66 %).

     От недобори от данъка върху недвижимите имоти са постъпили 114 742 лв, от данъка върху превозните средства – 116 409 лв, от такса битови отпадъци – 302 177 лв, и от патентен данък – 22 568 лв.

     За периода от 1 януари до 30 юни т. г. са издадени и връчени 607 акта за данъчни задължения, изпратени са 212 съобщения по ДОПК и 212 покани за доброволно плащане на задълженията. В НАП са предадени 210 преписки за принудително събиране на суми по дължими данъци и такси. Изпратени са 315 съобщения за недекларирани МПС.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: