юли 15 2013

Изменя се Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч

Прочетено1491пъти

pochetni1804131Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч внася кметът Минчо Казанджиев в общинския съвет,съобщават от пресцентъра на местния парламент. Измененията са свързани с конкретизация на понятията, систематизиране на правната материя и уеднаквяване на процедурата по връчване на почетните знаци.

Според предложението на кмета Наредбата урежда вида и съдържанието на символите, почетните знаци, отличията и званията на град Ловеч, както и условията, критериите и начина на използване и реда по връчването им на тържествени случаи и по специални поводи.

Символите на Ловеч, обект на Наредбата, са знаме на град Ловеч, герб на град Ловеч, официален печат на град Ловеч и огърлица-медальон на кмета на град Ловеч.

Почетните знаци са почетен знак на град Ловеч, почетен медал на град Ловеч, почетна значка на град Ловеч и почетна грамота. Почетният знак на град Ловеч се връчва на институции и неправителствени организации в общината за изключителните им заслуги към Ловеч във всички области на обществения живот. Почетния медал получават ръководители на институции и неправителствени организации в общината, на ръководители на институции от побратимените градове, на български и чужди граждани и на отличени със званието „Заслужил гражданин на Ловеч” за изключителните им заслуги към Ловеч във всички области на обществения живот. Почетната значка на град Ловеч се връчва на председателя на общинския съвет, на общинските съветници, на кмета, на зам.-кметовете и на секретаря на общината при встъпването им в длъжност. С почетната значка се отличават още български и чуждестранни граждани с принос за развитието на града и общината и преподаватели, подготвили ученици с призови места в национални и международни олимпиади и състезания в направленията „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”. Почетната грамота е официален документ, който се издава от община Ловеч на български и чуждестранни институции и граждани, чиито постижения са принос в развитието на град Ловеч във всички сфери на обществения живот, и на ученици с призови места в национални и международни олимпиади и състезания в направленията „Наука и техника”, „Изкуство” и „Спорт”.

Почетните отличия на град Ловеч са статуетката „Ловешка крепост” – връчва се при удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч”, статуетката „Ловешки меч” – ежегодна персонална награда в областта на културата, статуетката „Спортист на годината” – ежегодна персонална награда за най-добър спортист, статуетката „Инвеститор на годината” – ежегодна награда за принос в развитието на икономиката в общината, статуетката „Бизнесмен на годината” – ежегодна награда за най-добър бизнесмен, барелефът „Св. Св. Кирил и Методий” – ежегодна персонална награда за изявени дейци в областта на образованието, и барелефът „Св. Иван Рилски” – ежегодна персонална награда за признание на професионален принос на лекар или стоматолог, практикуващ в община Ловеч.

Удостояването с почетните отличия на град Ловеч става със заповед на кмета. Връчват се на тържествена церемония от кмета или от упълномощено от него лице в присъствието на председателя на общинския съвет, общински съветници и граждани.

Почетните звания на град Ловеч са „Почетен гражданин на Ловеч” и „Заслужил гражданин на Ловеч”. Удостояването с двете звания става с решение на общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници и след проведено обществено обсъждане. И двете звания се връчват на тържествена церемония с участието на председателя на общинския съвет, на кмета, общински съветници и граждани, като за „Почетен гражданин на Ловеч” става един път в годината, а за „Заслужил гражданин на Ловеч” – не повече от два пъти в годината.

Със званието „Почетен гражданин на Ловеч” се удостояват видни държавни, обществени, стопански, научни, културни и спортни дейци, свързали своята дейност с град Ловеч, с утвърждаване престижа му пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини. Удостояват се още чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Ловеч и Република България, граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации за спасяване на човешки живот или предотвратяване на престъпление, дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината, при други заслуги от голяма обществена значимост.

Званието „Заслужил гражданин на Ловеч” се дава на дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на града, на автори на стойностни литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на Ловеч и обогатяващи културно-историческото наследство на града, на спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прослава на Ловеч, на лекари и медицински лица с изключителни заслуги за животоспасяване и лечение на болни, на граждани, проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот и за предотвратяване на престъпления, на лица, занимаващи се с благотворителна дейност.

Общинският съвет може да отнеме с решение званията на лица, осъдени за умишлени престъпления с влязла в сила присъда. Удостоеният със звание „почетен” или „заслужил” гражданин може да откаже званието, като подаде писмено заявление до кмета на общината, който внася за това предложение до общинския съвет.

Предложението на кмета за Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на град Ловеч ще се гледа на заседанията на постоянните комисии по образование, култура, младежта и децата и по правно-нормативни въпроси утре и в сряда.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5/

Коментари

  1. kesten каза:

    Големи почести , голямо чудо >>> то отличия , то звания, ум да ти зайде. За какво? Че години наред не вдигнахте на крака един малък град като Ловеч, а даже обратното>???? За това ли си раздавате наградки>??? Слезте малко на тази земя и вижте се засрамете.От шест години живея в Ловеч. Като Дойдох – природа приказка , хора благи , а града , пуст и пих и НИЩО НЕ СЕ РАЗВИВА В НЕГО , НЯМА ХЛАБ , НЯМА ЖИВОТ, хората му като зомбита примирени като упоени.

    Кичете се , кичете , >> За всичко има време под слънцето>>> Само гледайте да не ви свърши без време времето ви – хихихи – както герберите .

%d блогъра харесват това: