ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Прочетено1258пъти

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и
През 2017 г. в област Ловеч са издадени 21 книги с тираж 18 хил. броя.
В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги е намалял с 27.6%, a средният тираж на една книга за областта през 2017 г. e 857, като през предходната година е бил 310.
Относителния дял на броя на книгите в област Ловеч през 2017 г. е 0.2% спрямо общия брой за страната и 6.8% спрямо общия брой в Северозападен район.
В периода 2011-2017 година в област Ловеч най-много издадени заглавия има през 2012 г. – 44 броя, от които 38 са книги със среден тираж 158.
През 2017 г. няма издадени брошури в област Ловеч.

Издадени продължаващи издания (вестници)
През 2017 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 358.0 хиляди. Спрямо предходната година намаляват с 3, и тиражът с 57.0 хиляди.
Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната, относителният дял на област Ловеч е 2.2%, а спрямо годишния тираж на регионалните вестници в Северозападен регион , област Ловеч е с дял 26.4%.

Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).
В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.
Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.
Заглавие – дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.
Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.
Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.
Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.
Повече информация и данни за издателската дейност могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култур

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5-2/

%d блогъра харесват това: