Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 900 лв. на физически лица за нарушение на чл. 56 от Закона за здравето в обекти в гр.Ловеч.

Прочетено1393пъти

rzilovech2912151За периода 31.05.2016г. – 03.06.2016г. здравните инспектори извършиха 146  проверки на обекти с обществено предназначение  – 21 места за настаняване, 1 фитнес зала, 14 фризьорски салона, 2 обществени перални, 28 водоизточници за централно водоснабдяване, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 8 ЦДГ, 2 местни водоизточника, 12 селскостопански аптеки, 1 гробищен парк, 1 дом за възрастни, 50 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 5 хотела в гр. Ловеч, с. Баховица, с. Лисец, с. Славяни, гр. Троян, с.Калейца, с. Глогово, с. Градежница, с. Български Извор, гр. Априлци, с. Казачево, с. Радювене, с. Торос, с. Румянцево, с. Борима, с. Врабево и с. Дебнево. За установени несъответствия с нормативната уредба са издадени три предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с извършване на ремонтни дейности на водоснабдително съоръжение в гр. Тетевен и хотел в гр. Априлци и поддържане на чистота на населено място в община Ловеч.

Общо 107 са проверените обекти, в т.ч. обекти за хранене и развлечение на територията на областта за спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места и за недопускане предлагане на алкохол на лица под 18 години. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 900 лв. на физически лица за нарушение на чл. 56 от Закона за здравето в обекти в гр.Ловеч.

За същия период са извършени още 18 проверки на кухни към детски ясли и градини, автомати за храни в училища и ученически столове за спазване изискванията за здравословно хранене на деца и ученици в гр. Ловеч и села от общините Троян, Луковит и Тетевен – Дебнево, Врабево, Орешак, Борима, Български извор, Галата, Глогово, Градежница и Торос, при които не са установени нарушения, както и 10 проверки на училища в същите села за спазване на утвърдените от РЗИ седмични учебни разписания, при които е установено нарушение в ОУ с.Орешак, за което е съставен 1 акт за административно нарушение на физическо лице.

За непредоставена задължителна медицинска информация за 2015г.са съставени 2 акта за административно нарушение на лечебни заведения за извънболнична помощ.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-3-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd/

%d блогъра харесват това: