Издадените ПИК до края на миналата година в офис Ловеч са 2500, а само за първите 9 работни дни на тази година – 100

Прочетено1895пъти

victornap502131  На провелата се на 16.01.2015 г. пресконференция, директорът на офиса на НАП в гр.Ловеч – Виктор Стойчев отбеляза основните акценти в данъчно осигурителната кампания 2015 г. и предприетите действия в региона във връзка с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС.

Стойчев изтъкна, че тази година има нови образци на декларациите и офиса разполага с всички необходими формуляри. Обърна внимание, че НАП изпълни една своя задача да опрости годишната декларация за физическите лица и едноличните търговци / чл.50 от ЗДДФЛ /.

Изцяло нов е подхода при структуриране на формуляра. Декларацията е с малко основно тяло и 12 приложения за различните видове доходи, с което се постига като цяло по-малък обем на формуляра, който подават гражданите.Съкратени са и част от данните за попълване. Обърна внимание, че нов момент в тазгодишната кампания е представяне на отделно пълномощно, когато декларацията се подава от упълномощено лице. Каза, че няма промяна в сроковете за подаване на годишните данъчни декларации – 31 март за облагане с корпоративни данъци и 30 април за облагане доходите на физическите лица.

Виктор Стойчев акцентира върху разширяването на обхвата на електронните услуги на приходната агенция, които се предоставят с персонален идентификационен код /ПИК/. С ПИК, освен справки и искания за издаване на удостоверения, гражданите вече могат да подадат и годишната си данъчна декларация.Услугата е достъпна на сайта на приходната агенция от 15 януари тази година.Това е една нова възможност за тях да спестят пари и време. Още повече, че от тази година 5%-та отстъпка от дължимия данък върху доходите могат да ползват само, ако са подали годишната си декларация по електронен път / с електронен подпис или с ПИК/ до 31 март, внесат целия данък за довнасяне до 30 април и нямат задължения към датата на подаване на декларацията.

Издадените ПИК до края на миналата година в офис Ловеч са 2500, а само за първите 9 работни дни на тази година – 100, т.е. по повече от 10 на ден. Очакванията са все повече ПИК да се издават, особено при наближаването на крайните срокове. Директорът призова всички граждани да искат издаването на ПИК, за да могат да виждат трудовите си договори, в кой фонд за ДЗПО се осигуряват, върху какъв доход ги осигурява работодателят им, какви са задълженията им, както и да подават годишната си данъчна декларация. А тези, които загубят своя ПИК или имат съмнения за злоупотреби с него- да искат издаването на нов ПИК и деактивиране на стария.

Виктор Стойчев говори и за дейността на офиса през миналата година в частта регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност / ЗДДС/. Общо регистрираните по ЗДДС фирми в област Ловеч са 2900. Само регистрираните през 2014 г. са 180.

Миналата година са селектирани 160 фирми със задължения за ДДС в големи размери. След проведени активни разговори и срещи, 100 от тях са избегнали дерегистрация по ЗДДС, тъй като са уредили задълженията си.. За предотвратяване на данъчни измами или невнесен ДДС в големи размери, или за продължителни периоди, през 2014 г. в офис Ловеч са дерегистрирани 81 бр. фирми.

Директорът изтъкна, че всички фирми, регистрирани по ЗДДС в региона са под наблюдение и опитите за данъчни измами ще бъдат пресичани с всички средства на закона. А на коректния бизнес от офиса през 2014 г. са върнали ДДС за 34 млн.лв., от които над 12 млн.лв. на земеделските производители. Възстановяването на ДДС на земеделските производители е в резултат на механизма на обратното начисляване на ДДС за зърнените и техническите култури, въведен миналата година.

Накрая директорът заключи, че за всички новости и крайни срокове ще бъде напомняно както и досега с редовни прессъобщения.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4/

%d блогъра харесват това: