Извънредно заседание на Общински съвет Ловеч свиква Цолов. Търси се за пореден път одобрение за отхвърлян досег европроект

Прочетено3283пъти

Председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов на основание чл.23,  ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, свиква Петдесет и третото заседание на 11 октомври (четвъртък) от 17,30 ч. в  заседателната зала. В проекто-дневния ред има три точки, сред тях е и важно решение със социален афект, което не беше прието на последното заседание.

Решението е за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ по Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 – „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г., докладчик е Корнелия Маринова –кмет на Община Ловеч.

Другите две точки са връщане за ново обсъждане на решение № 831/13.09.2018 г. и на решение № 832/13.09.2018 г- на Общински съвет – Ловеч, докладчик е Петър Цолов – председател на Общински съвет – Ловеч.

До края на м. октомври се очаква да има още едно заседание.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2-4/

3 коментара

  1. То това решение много важно бе. Вече трета сесия го гледа, все се отхвърля и пак се предлага. Сигурно е много доходоносно..

    1. ВИКТОР СТОЙЧЕВ доходоносно е почти за всички общински съветници от групата на ГЕРБ, но за една съветничка е от особена важност. Чувам, че един воден дух и една областна координаторка били замесени също. Но дали е така… Кооой ще ни кажеее, както се пее в една песен.

  2. Тоя алкохолик не може да свика и квартално събрание, без да наруши някой закон. Аре моля ви се!

%d блогъра харесват това: