Избран е оператор по експлоатация и поддръжка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Ловеч – ДЗЗД „Екосорт Ловеч“ с. Хаджидимитрово

Прочетено1833пъти

Избран е оператор по експлоатация и поддръжка на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин по обществената поръчка с уникален номер в РОП 00169-2016-0004, съобщи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

На първо място е класиран участникът ДЗЗД „Екосорт Ловеч“ с. Хаджидимитрово, област Ямбол, предложил единична цена за обезвреждане на тон приет отпадък 16.90 лв./тон без ДДС.

Тази цена е с 2.58 лв. по-ниска от предложената от „Еко Ловеч“ АД и с 1.40 лв. по-ниска от цената на „Еко“ ЕАД.

При това положение при запазено количество от 17 хиляди тона отпадък в единия случай ще доведе до 43 860 лв. икономии, а в другия – до  близо 24 000 лв. икономии.

Договорът с новия оператор ще бъде сключен от 1 юни т.г.

Решението е от 5 декември 2016 г., влиза в сила сега, след като вече изтече шест месечният срок за обжалване.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%be/