авг. 05 2015

Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България. До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките

Прочетено3231пъти

minsavet508151Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред инвеститорите в България, съобщават от правителствения пресцентър. Анализът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”, която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж й инвестициите.

В отговор на необходимостта от действия в България, отнасящи се до целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа – изготвянето на програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, бе сформирана междуведомствена работна група. В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата. Те са:

  • присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
  • разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение;
  • несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
  • често променящо се законодателство;
  • отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
  • липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
  • независимост на съдебната система и корупция
  • ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
  • административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
  • време за плащане на данъци.

За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. работните групи следва да предложат конкретни мерки (законодателни, административни, други) за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0-10-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/

%d блогъра харесват това: