«

»

сеп. 10 2013

Разпечатай това Публикация

„Знание“ стартира тазгодишната си кампания „Дни на учене през целия живот“

Прочетено1106пъти

rali1009131През септември  сдружение „Знание“ Ловеч започват кампанията „Дни на учене през целия живот“. Целта на кампанията е да се популяризира разнообразието от възможности, ползите и удоволствието от ученето. „Знание“  има повече от 25 години като обучителна организация и провежда инициативата за 12 път. Акцентите през тази година са свързани с проучване на потребностите от обучение, сертифициране и разширяване на обучителните услуги. Програмата на кампанията ще се осъществи:

–          07-08 октомври 2013 – Дни на отворени врати с възможност за сертифициране – английски език (от ниво А1 до C2) ,  немски език  (от ниво А1 до ниво В2), компютърна грамотност (1 и 2 ниво) на 50 % от цената;

–          До 30.09.2013 записване и формиране на новите групи за обучение по английски и немски език, компютърна грамотност за възрастни;

–          До 15.10.2013 – записване на курсове по английски език за подготовка за изпит за сертификат за Cambridge;

–          До 15.10.2013 проучване на потребностите от обучение и предлагане на нови курсове;

Важно е, смята изпълнителният директор на „Знание“ Ралица Попова да се изяснят и няколко понятия , свързани с актуални тенденции в прилагането на концепцията за Учене през целия живот, а именно  процесът  УЦЖ, неформално образование, ключови компетентности и валидиране и сертифициране на знания.

Процесът на учене през целия живот се осъществява на няколко равнища – формално образование и обучение, неформално обучение  и самостоятелно учене, като включва всички възможности на традиционното и дистанционното учене.  

Неформалното образование е организирана форма на учене, извън институциите за образование и обучение (училища и университети), обикновено не завършва с издаването на официално признат документ  и води до повишаване на личностните, професионалните и гражданските компетентности.

 Ключовите компетентности са важен фактор за развитие и наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации могат да бъдат разглеждани и като степен на адаптивност спрямо пазара на труда, те се наричат още преносими или основни. В страните от ЕС се дефинират следните осем ключови компетентности: комуникация на роден език, комуникация на чужди езици, математическа компетентност  и основни познания в областта на природните науки и технологиите, дигитална компетентност /ИКТ/, умения за учене, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемачески умения, компетентности в областта на културата и творческите изяви.

Сертифицирането  е процес, при който лице, придобило знания и умения по неформален начин, доказва наличието на тези знания и умения и получава сертификат за това от организация, имаща право да сертифицира в съответната област.

Валидирането на знания е сходен процес,  той има за цел остойностяването на знания и умения, придобити чрез личен или професионален опит. През 2014 година се очаква България да има Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

В Дните на учене през целия живот нека си припомним, че учим всеки ден. От нас зависи какви знания и умения да добавяме, за да успеем и се развиваме.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%ba/

%d блогъра харесват това: