„Знание“ стартира тазгодишната си кампания „Дни на учене през целия живот“

Прочетено1386пъти

rali1009131През септември  сдружение „Знание“ Ловеч започват кампанията „Дни на учене през целия живот“. Целта на кампанията е да се популяризира разнообразието от възможности, ползите и удоволствието от ученето. „Знание“  има повече от 25 години като обучителна организация и провежда инициативата за 12 път. Акцентите през тази година са свързани с проучване на потребностите от обучение, сертифициране и разширяване на обучителните услуги. Програмата на кампанията ще се осъществи:

–          07-08 октомври 2013 – Дни на отворени врати с възможност за сертифициране – английски език (от ниво А1 до C2) ,  немски език  (от ниво А1 до ниво В2), компютърна грамотност (1 и 2 ниво) на 50 % от цената;

–          До 30.09.2013 записване и формиране на новите групи за обучение по английски и немски език, компютърна грамотност за възрастни;

–          До 15.10.2013 – записване на курсове по английски език за подготовка за изпит за сертификат за Cambridge;

–          До 15.10.2013 проучване на потребностите от обучение и предлагане на нови курсове;

Важно е, смята изпълнителният директор на „Знание“ Ралица Попова да се изяснят и няколко понятия , свързани с актуални тенденции в прилагането на концепцията за Учене през целия живот, а именно  процесът  УЦЖ, неформално образование, ключови компетентности и валидиране и сертифициране на знания.

Процесът на учене през целия живот се осъществява на няколко равнища – формално образование и обучение, неформално обучение  и самостоятелно учене, като включва всички възможности на традиционното и дистанционното учене.  

Неформалното образование е организирана форма на учене, извън институциите за образование и обучение (училища и университети), обикновено не завършва с издаването на официално признат документ  и води до повишаване на личностните, професионалните и гражданските компетентности.

 Ключовите компетентности са важен фактор за развитие и наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации могат да бъдат разглеждани и като степен на адаптивност спрямо пазара на труда, те се наричат още преносими или основни. В страните от ЕС се дефинират следните осем ключови компетентности: комуникация на роден език, комуникация на чужди езици, математическа компетентност  и основни познания в областта на природните науки и технологиите, дигитална компетентност /ИКТ/, умения за учене, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемачески умения, компетентности в областта на културата и творческите изяви.

Сертифицирането  е процес, при който лице, придобило знания и умения по неформален начин, доказва наличието на тези знания и умения и получава сертификат за това от организация, имаща право да сертифицира в съответната област.

Валидирането на знания е сходен процес,  той има за цел остойностяването на знания и умения, придобити чрез личен или професионален опит. През 2014 година се очаква България да има Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

В Дните на учене през целия живот нека си припомним, че учим всеки ден. От нас зависи какви знания и умения да добавяме, за да успеем и се развиваме.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%ba/

%d блогъра харесват това: