Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1331пъти

За периода 03.07.2017г. – 07.07.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки на обекти с обществено предназначение – 17 места за настаняване, 1 спортна зала, 1 концертна зала, 2 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 9 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  2 детски градини, 6 гробищни парка, 7 плувни басейни, 2 обекта за централно водоснабдяване, 4 водоснабдителни съоръжения и 3 хотела в гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Балканец, с. Шипково, с. Кърпачево, с. Крушуна, гр. Ябланица, с. Добревци, с. Златна Панега, гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Патрешко, с. Орешак и с. Гумощник, като нарушения не са установени.

В периода февруари-юни е поведена насочена тематична на пуснатите на пазара биоциди – Продуктов тип 14 – Родентициди за съответствие с изискванията и разпоредбите на действащото европейско и национално законодателство. Извършени са проверки в 19 селскостопански аптеки и 4 ДДД фирми на територията на Ловешка област – проверени 61 биоцида. Установено е, че предлаганите биоциди от този продуктов набор са опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Извършена е проверка на здравословното хранене на ученици в ученически лагер в с.Шипково, без нарушения.

През седмицата са извършени проверки по здравен контрол в 7 лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и 1 лечебно заведение за болнична помощ. Констатирани са нарушения на здравните изисквания в 2 амбулатории на ОПЛ и са издадени предписания за отстраняването им. Осъществена е насочена проверка в СБАЛББ гр. Троян по обхващане с химиопрофилактика на контактни лица на болни с Туберкулоза през 2-ро тримесечие на 2017 г.

            Извършена е и 1 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в гр.Троян и 1 проверка по Закона за наркотичните вещества също в гр.Троян. Нарушения не са установени.

За отчетния период в отдел „Лабораторни изследвания” са изследвани 5 проби води-питейни по микробиологични и химични показатели от: с.Баховица, с.Слатина, с.Дойренци, с.Скобелево, с.Добревци, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 8 проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: с.Балканец, с.Бели Осъм, с.Шипково, гр.Ловеч, гр.Тетевен, също съответстващи на изискванията.

            Контролът на забраните за тютюнопушене през м.юни включва 284 проверки на територията на Ловешка област, от тях: 129 проверки в закрити обществени места и в помещенията с обособени работни места, административни обекти, 58 проверки в обекти за хранене и развлечение, 15 – в детски и учебни заведения и прилежащи територии, 82 проверки в лечебни и здравни заведения. Констатирани са две нарушения – тютюнопушене от клиенти в Игрална зала гр.Угърчин, за което са съставени актове за административни нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 120 бр. експертни решения; приети и обработени са 95 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК-София  е 1, а до ТЕЛК-Ловеч са 10.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2-6/

1 коментар

  1. А караваната на спирката до ОББ

%d блогъра харесват това: