Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 122 проверки на обекти с обществено предназначение за седмица

Прочетено1043пъти

За периода 29.05.2017г. – 02.06.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 122 проверки на обекти с обществено предназначение – 21 места за настаняване, 9 фризьорски и козметични салони, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 29 централни водоснабдителни обекта, 51 съоръжения за водоснабдяване, 2 селскостопански аптеки, 1 плувен басейн и 3 хотела в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Чифлик, с. Торос, с. Дерманци, гр. Априлци, гр. Тетевен, с. Рибарица и с. Градежница. Не са установени отклонения от нормативната уредба. Изключение правят два обекта – водоснабдителни съоръжения в с. Стефаново и с. Дъбрава, на които са издадени предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, свързани с ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 41 козметични продукта (продукти за тяло, за баня и душ, за поддържане на зъби и устна кухина, бои за коса, стилизиращи продукти, продукти за гримиране и слънцезащитни) в обекти за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Троян, гр. Тетевен, гр. Ловеч и с. Градежница. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Проверените козметични продукти отговарят на изискванията на нормативната уредба. В обект за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Тетевен, се установи предлагане на препарат за измиване на съдове и перилен препарат,  произведени в Турция, без етикет на български език. Издадено е предписание за етикетиране на детергентите в съответствие с нормативната уредба.

Проверени са и 15 химични вещества и смеси  и 5 санитарно-хигиенни материала в  обекти за съхранение и търговия с козметични продукти в същите населени места, които отговарят на изискванията на нормативната уредба.

За периода са проверени 25 вида бутилирани минерални, изворни и трапезни води в търговската мрежа.  При проведения контрол не са констатирани  отклонения от нормативните изисквания при етикетирането и предлагането на бутилираните води.

През изминалата седмица са извършени още 15 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в кухненски блокове на детски градини и ученически столове в гр.Ловеч, гр.Троян и селата Лесидрен, Кирчево, Ъглен, Глогово, Градежница, Дерманци, без нарушения.

В 9 учебни заведения в същите населени места е извършена проверка за спазване на съгласувани учебни разписания, също без нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене през м.май включва общо 224 проверки, от които             29 на обекти за хранене и развлечения, 17 на учебни заведения, 71 на лечебни заведения, 89 проверки в други закрити обществени обекти по смисъла на §1а от Закона за здравето и на 18 открити места по смисъла на чл.56а от Закона. Не са установени нарушения

През изминалата седмица са извършени 2 проверки във връзка с контрола по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния – във ФСМП-Тетевен и ФСМП-Ябланица, без нарушения. За отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Извършена е и 1 проверка във връзка с подадена жалба, касаеща медицинско обслужване на спешен пациент. Заключението на комисията, осъществила проверката е, че жалбата е неоснователна.

За отчетният период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, на което е разгледана жалба срещу болничен лист, от Директор на ТП на НОИ – Ловеч и насочена за повторна експертиза от ЛКК.

В Регионална картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени – 130 бр. експертни решения; приети и обработени са 84 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК-София са 1 бр., а обжалваните  болнични листи до ТЕЛК са 2 бр.

През седмицата определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2-5/