Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 32 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено655пъти

rzilovech2912151За периода 07.09.2016г. – 10.09.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 32 проверки на  обекти с обществено предназначение – 5 места за настаняване, 1 компютърна зала, 6 фризьорски салона, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 6 детски градини, 5 училища, 2 ученически общежития, 5 гробищни парка и 1 дом за възрастни в гр. Ловеч, с. Орешак, с. Черно Осъм, гр. Априлци, гр. Троян, с. Дебнево, с. Врабево и с. Добродан. Не са установени нарушения на здравните изисквания.

През седмицата са извършени и 6 проверки за спазване изискванията за здравословно хранене на организирани колективи на кухненски блокове на детски градини в гр.Априлци и гр.Троян, без констатирани нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през седмицата включва общо 59 проверки, от които 13 проверки в детски и учебни заведения, 13 в лечебни заведения, останалите проверки са в административни обекти и в други обществени обекти на територията на областта, при които не са установени нарушения.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 49 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, обжалвани са 3 болнични листи до ТЕЛК Ловеч.

През седмицата служител от Дирекция „Медицински дейности“ е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч и в Комисията по приемна грижа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2-3/

%d блогъра харесват това: