Здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 44 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1055пъти

rzilovech2912151За периода 22.08.2016г. – 26.08.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  44  проверки на  обекти с обществено предназначение  – 5 самостоятелни стаи в къщи за гости, 2 фризьорски салона, 2 сауни, 12 учебни заведения, 5 гробищни паркове, 4 хотела, 4 детски градини, 2 общежития, 1 фитнес зала, 1 местен водоизточник, 1 дом за стари хора и 5 плувни басейна  в гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Угърчин, с. Соколово, мах. Изворче, с. Шипково, с. Чифлик, м. Беклеме. Не са установени отклонения от нормативната уредба. Извършени са и 4 проверки на кухненски блокове на детски заведения в гр.Ловеч и гр.Троян и хотел “Виа-Траяна”, Беклемето с настанен лагер от деца, лишени от родителски грижи, относно здравословното хранене на децата и учениците. Не са констатирани нарушения.

Извършени са и 4 проверки в лекарски кабинети на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения, които работят съобразно нормативните разпоредби. Осъществени са 7 проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите в гр.Ловеч и гр.Троян, при които не са установени нарушения. През седмицата няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през седмицата включва общо 63 проверки, от които 6 в обекти за хранене и развлечение, 7 в аптеки, 27 в лечебни заведения, 9 в места за настаняване, в административни обекти и др. на територията на областта, при които не са установени нарушения.

През седмицата са изследвани 5 проби вода от плувни басейни в гр.Ловеч по микробиологични и физикохимични показатели и всички проби съответстват на изискванията на Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировката.

През изтеклият период е проведено едно заседание на регионалния съвет за експертиза на временната нетрудоспособност, разгледана е една жалба против болнични листи от Директор ТП на НОИ гр. Ловеч и са насочени за повторна експертиза към ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 71 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 28 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София.

През седмицата служител от Дирекция „Медицински дейности“ е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

За периода 22. 08. 2016 – 28. 08. 2016 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

          Дихателни инфекции:

  • Варицела – 1 сл. – за гр. Тетевен
  • Туберкулоза 3 сл. – 2 сл. гр. Ловеч и 1 сл. за гр. Троян .

         Чревни инфекции

  • Ентероколит 3 сл. – по 1 сл. за гр. Летница, гр. Ябланица, гр. Луковит

От групата на вирусните хепатити са регистрирани 2 сл. Хепатит тип А за гр. Троян

            От групата на трансмисивните заболявания е регистриран 1 сл на Лаймска борелиоза 1 сл. за с. Орешак

             Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво,  оформена заболяемост от 51, 80 на 10 хиляди население.

Във връзка с реализиране на комплексна Програма за лятна ваканция на деца и младежи, лишени от родителски грижи по инициатива на Министерство на труда и социалната политика и партньорството на Министерство на здравеопазването и други четири министерства, РЗИ гр.Ловеч се включва с обучителни дейности, свързани с промоция на здраве и профилактика на болестите. Основна цел на програмата е превенция на социалното изключване на децата и младежите, лишени от родителски грижи и създаване на възможности за социална интеграция.

На 25 и 29.08.2016 г. в х-л “Виа-Траяна”, Беклемето и почивна база “Видима”, гр.Априлци експерти от РЗИ проведоха обучения с млади хора от ДДЛРГ, с.Тотлебен, общ. Пордим, обл. Плевен и ДДЛРГ с.Разлив, общ. Правец, обл. София. Обученията са на теми за вредата от алкохола и тютюнопушенето, наркоманиите и СПИН и полово-преносими инфекции. На желаещите младежи над 16 години са направени анонимни и безплатни  изследвания за носителство на вируса на СПИН и им е дадена необходимата консултация. Раздадени са около 50 бр. здравно-образователни материали и 300 бр. презервативи.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2-2/

%d блогъра харесват това: