Здравните инспектори от РЗИ Ловеч провериха обекти с обществено предназначение, басейни, гробищни паркове

Прочетено1490пъти

асеиЗа периода 06.08.2018г. – 10.08.2018 г. инспектори от РЗИ – гр.  Ловеч извършиха  58 проверки на обекти с обществено предназначение: 6 места за настаняване, 17 фризьорски и козметични салони, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 гробищни парка, 25 плувни басейна и 3 хотела в гр. Ловеч, гр. Априлци, гр. Троян, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Шипково, гр. Луковит и с. Ъглен. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 21 химични вещества и смеси  в 3 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са три лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ в гр. Ловеч във връзка със забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Няма констатирани нарушения.

Осъществени са проверки в две амбулатории за първична извънболнична помощ и в една амбулатория за специализирана извънболнична помощ в гр. Ловеч – на извършваната дейност в съответствие с регистрираната и две проверки по метрология в лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ в гр. Ловеч. Не са установени нарушения на извършваната дейност и средствата за измерване, подлежащи на контрол за преминали задължителните проверки от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Връчен е акт за административно нарушение на ръководителя на лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, след проверка по насочен контрол.

На 09.08.2018г. е проведено заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са седем жалби и са  насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени  48 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 141 броя експертни решения. Изпратени са 18 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето.

Представител на РЗИ участва във встъпителната конференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, организирана от община Ловеч.

За периода от 06.08. до 10.08.2018 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 1 проба вода-питейна от централен водоизточник по получен сигнал от с. Рибарица.

Пробата вода-питейна не съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показатели  „остатъчен активен хлор, колиформи, ешерихия коли, микробно число и мътност”.

На водомайстора на с. Рибарица е изпратена покана за съставяне, предявяване и връчване на Акт за установено административно нарушение от физическо лице. На 04.08.2018г. са взети две контролни проби вода за лабораторно изследване от централното водоснабдяване на с. Рибарица, които са без отклонения.

 б) 36 проби вода от плувни басейни от: гр. Ловеч, с. Рибарица, с. Врабево, гр. Априлци, гр. Тетевен, с. Шипково, с. Бели Осъм, с. Балканец.

По изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от плувни басейни съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

в) 3 проби козметични продукти

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите козметични продукти съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%be/

%d блогъра харесват това: