За 3 години Регионалното депо за отпадъци отново ще се управлява от външна фирма

Прочетено1192пъти

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги е сключен на 03.09.2018 г. между ОБЩИНА ЛОВЕЧ и Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „ЕКОСОРТ РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЛОВЕЧ“.

Целта е определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“.

Изпълнител по договора е обединение, в което влизат:

1. „Екобулсорт“ ЕАД – гр. София,

2. „Иммо инвест интернационал“ ЕООД – гр. Кюстендил

3. „Сорт комерс“ ЕООД – с. Хаджидимитрово и

4. „Център за рециклиране“ ЕООД – гр. София.

Предмет на договора е, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, дейностите по експлоатация и стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“. В дейностите влизат приемане на отпадъци по кодове, извършва проверка на документацията, придружаваща отпадъците; извършва измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци и други.

Срокът на договора е за не повече от 36 месеца, считано от датата на сключването.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-3-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a/

1 коментар

 1. Кметът взима, кметът дава…
  зор голЕм е да се управлява!
  Бизнес трябва да се ръчка…
  със обществена поръчка!
  Все е тако, все е вако – град без имена…
  Най-важно е за фон да има знамена!