За установено нарушение на забраната за тютюнопушене е съставен 1 акт на физическо лице в игрална зала

Прочетено1263пъти

bezcigari3005121За периода 07.10.2016г. – 11.11.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха проверки на 44 обекта с обществено предназначение – 2 места за настаняване, 1 читалище, 22 фризьорски салона, 7 водоизточника за централно водоснабдяване, 6 обекти за съхранение и търговия с козметични продукти,  4 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 2 хотела в гр. Ловеч, гр. Тетевен, гр. Ябланица, гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм, без установени нарушения. Извършени са и 14 проверки на ученическите столове и бюфети на училища в гр. Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян и с. Борима, общ. Троян и 6 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания. Нарушения не са установени.

За периода са извършени 14 проверки на лечебни заведения в гр.Ловеч по Закона за статистиката за вярно, точно и правилно попълване на първична медицинска документация и статистически образци и 4 проверки в гр.Троян за спазване условията на регистрация, при които не са установени нарушения.

Извършена е и проверка във ФСМП Троян относно задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. През изминалата седмица няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 50 проверки в обекти за хранене и развлечение, в лечебни заведения и други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения. Извършена е нощна проверка на дискотеки и игрални зали в гр.Ловеч, съвместно с Икономическа полиция за предлагане на алкохол на лица под 18 години и тютюнопушене в закрити обществени обекти, като за установено нарушение на забраната за тютюнопушене е съставен 1 акт на физическо лице в игрална зала. Предстои издаване на наказателно постановление.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/

%d блогъра харесват това: