За седмица държавните здравни инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха общо 264 проверки на обекти с обществено предназначение и на дейности, свързани с опазване на общественото здраве

Прочетено1086пъти

cigari1403131За периода 06.06.2016г. – 10.06.2016г. държавните здравни инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  общо 264  проверки на обекти с обществено предназначение и на дейности, свързани с опазване на общественото здраве. Проверени са 223 обекта, от които 15 места за настаняване, 12 фризьорски салона, 93 водоизточници за централно водоснабдяване, 12 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 автогара, 1 транспортно средство със специално предназначение – превоз на тленни останки, 6 ЦДГ, 1 селскостопанска аптека, 76 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 6 хотела в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Балканец, с. Галата, с. Български Извор, с. Рибарица гр. Луковит, гр. Априлци, с. Велчево и с. Шипково. В обектите не са установени несъответствия с нормативната уредба.

За същия период са извършени общо 41 проверки на дейности, свързани с опазване на общественото здраве, от които 17 проверки на кухни към детски ясли и градини, автомати за храни в училища и ученически столове за спазване изискванията за здравословно хранене на деца и ученици в гр. Ловеч, гр.Априлци, гр.Луковит и с.Врабево, 2 проверки на училища в гр.Ловеч и гр.Троян за спазване на утвърдените от РЗИ седмични учебни разписания. Нарушения не са констатирани.

Спазване забраните за тютюнопушене в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места и на някои изчерпателно изброени в закона открити обществени места е проверено в 100 обекти на територията на Ловешка област – обекти за хранене и развлечение, детски и учебни заведения и открити площадки към тях, лечебни и здравни заведения, административни обекти. Издадено е 1 наказателно постановление за 300 лв. на физическо лице за установено предходно нарушение на неспазване забраните за тютюнопушене.

През седмицата са извършени  2 проверки в амбулатории от извънболнична помощ в гр.Ловеч и с. Гложене на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби. Заличено е 1 лечебно заведение за специализирана медицинска помощ по хирургия, неосъществяващо дейност повече от 6 месеца.

Осъществени са и 3 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в аптека „Виталика“ – гр.Троян, „Витафарм“ – Троян и с.Галата, проверка в дрогерия в с.Български Извор, както и проверка по  Наредба №5/2011г. на АИП за ПМП” с.Гложене, с.Шипково и с.Бели Осъм за спазване на издадените разрешения за съхраняване и търговия с лекарствени продукти от лекари. Няма установени нарушения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba/

%d блогъра харесват това: