За председател на Ловешката червенокръстка организация единодушно отново бе избран доц. д-р Николай Николов

Прочетено1477пъти

На 2ри март 2017г. ОС на БЧК – Ловеч проведе своето отчетно – изборно събрание. Гости на събранието бяха доктор София Стоименова – Главен секретар на БЧК, г-н Георги Терзийски , г-жа Корнелия Маринова – Кмет на община Ловеч, г-н Венцислав Христов – Заместник кмет на община Ловеч, ком. Милен Маринов – Директор на ОД на МВР, ком.Владимир Кацарски – Началник РС ПБЗН, г-н Еленко Начев – Директор на РИО на МОН, г-жа Албена Йончева – ръководител на доброволците към регионална библиотека „проф.Беню Цонев”, г-жа Йоана Мишева – Председател на Сдружение „Взаимопомощ” и представители на регионалните структури.

Доцент Николай Николов – Председател на ОС на БЧК – Ловеч представи доклад за извършените дейности на Ловешката червенокръстка организация за периода 2013 – 2016г. Контролната комисия се отчете за финансовото състояние на организацията за периода.

След тайно гласуване за председател на Ловешката червенокръстка организация единодушно отново бе избран доц.д-р Николай Николов, за негов заместник д-р Анета Винева и членове на Областния съвет на БЧК-Ловеч г-жа Красимира Катева, ком.Милен Маринов, Минчо Казанджиев, Емилия Ненчева и Атанаска Згалевска. Бяха одобрени от делегатите на общото събрание с мандат 2017-2020г.  и начертаните насоки за четиригодишния период, план и бюджет на организацията за 2017 година.  Доктор Стоименова изказа своето задоволство от работата на Ловешката организация, която е направила крачка напред в развитието си и утвърждаването си като хуманитарна организация в областта. Тя бе трогната от изказванията на г-жа Корнелия Маринова – Кмет на община Ловеч и Симеонка Йотова – Председател на общинската организация на БЧК в Луковит.

Насоките на червенокръстците са, че ще насочим усилията си и ще продължим да работим за изграждане на благоприятна среда за доброволческа дейност, за да се утвърди доброволчеството като неразделна част от усилията за насърчаване на гражданското участие, ще работим за повече права на организаторите на доброволчески дейности. Ще акцентираме върху работата с медии, като ги привлечем в нашата мисия – с цел доброволчеството да получи признание от страна на отговорните институции, граждански, публични, като се поощрява участието на хора, дружества и организации за развитието на доброволчеството и да се повишава осведомеността по отношение на значимостта на тези дейности. А посланието към обществото е  нека всеки от нас да се включи както и с каквото може, но с цялата си душа!

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba/

%d блогъра харесват това: