За периода 21– 25.11.2016 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 7 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1183пъти

rzilovech2912151За периода 21– 25.11.2016 г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха  7 проверки на  обекти с обществено предназначение  (3 фризьорски и козметични салона, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 обществена пералня). Не се установи несъответствие с действащата нормативна уредба.

За същия период са извършени 4 проверки на ученическите столове и кухненски блокове на детски градини, относно здравословното хранене на децата и учениците и 3 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в гр. Троян и гр. Априлци, без установени нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 27 проверки в обекти за хранене и развлечение, в лечебни заведения и други обекти с обществено предназначение – места за настаняване, фризьорски салони, административни обекти, без установени нарушения.

За периода са извършени 30 проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ, във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, за изготвяне на регистър на специалистите по здравни грижи и задължително членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 137 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 101 заявления от пациенти за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Както и  медицинската документация към тях.             Обжалвани са 3 експертни решения до НЕЛК-София и 7 болнични листи до ТЕЛК.

През седмицата няма проведени заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност поради липса на постъпили обжалвания на болнични листи съгласно Закона за здравето.

Няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-21-25-11-2016-%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/

%d блогъра харесват това: