За периода 13.06.2016г. – 17.06.2016г. здравните инспектори от РЗИ гр.Ловеч са извършили общо 56 проверки на обекти и дейности със значение за здравето на човека

Прочетено978пъти

rzilovech2912151За периода 13.06.2016г. – 17.06.2016г. здравните инспектори от РЗИ гр.Ловеч са извършили общо 56 проверки на обекти и дейности със значение за здравето на човека, от които 29  проверки на обекти с обществено предназначение  (1 места за настаняване, 1 спортен обект, 1 читалище, 3 фризьорски салона, 6 водоизточници за централно водоснабдяване, 1 обект за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 ЦДГ, 7 местни водоизточника, 6 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 1 хотел в гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Тетевен, с. Бели Осъм, с. Чифлик, с. Стефаново, с. Малиново и с. Деветаки.

За установени несъответствия с нормативната уредба е издадено  едно предписание на концертна зала към читалище „Наука”, с. Умаревци, едно предписание на водоснабдителни обекти в с. Балабанско и с. Терзийско, стопанисвани от ВиК”Стенето”, гр. Троян и едно предписание на ведомствени водоизточници стопанисвани от община Троян с предписани мероприятия, свързани с извършване на ремонтни дейности. Извършени са 7 проверки на кухни към детски ясли и градини за спазване изискванията за здравословно хранене на децата в гр. Ловеч, гр.Ябланица, с.Малиново и с.Черни Осъм и 2 проверки на училища в горепосочените села за спазване на утвърдените от РЗИ седмични учебни разписания. Нарушения не са констатирани.

За спазване забраните за тютюнопушене са извършени през седмицата общо 71 проверки в обекти за хранене и развлечение, лечебни заведения, аптеки, дрогерии, места за настаняване, детски и учебни заведения, при които не са установени нарушения.

Извършени са 2 планови проверки в дрогерии в с.Лесидрен и са проверени 2 общопрактикуващи лекари с разрешение за продажба на лекарствени продукти в с.Лесидрен и с.Кирчево общ.Угърчин, без установени нарушения. В с.Голяма Желязна е извършена проверка по установяване на фактическите условия и спазване на здравните изисквания след подадено заявление за откриване на дрогерия. Издадено е предписание за отстраняване на несъответствията в 30-дневен срок.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-13-06-2016%d0%b3-17-06-2016%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/

%d блогъра харесват това: