За периода 12.09.2016г. – 21.09.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 118 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено830пъти

zdrave1303121За периода 12.09.2016г. – 21.09.2016г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха  118 проверки на  обекти с обществено предназначение – 6 места за настаняване, 1 компютърна зала, 8 фризьорски салона, 2 централни водоизточници, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 транспортни средства за обществен транспорт, 26 детски градини, 3 местни водоизточника,  2 заведения за социални услуги, 22 училища, 5 ученически общежития, 1 школа за работа с деца,  29 гробищни парка, 1 хотел, 6 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 1 дом за възрастни в гр. Ловеч, с. Галата, с. Български Извор, с. Глогово, с. Градежница, с. Гложене, с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Румянцево, гр. Луковит, с. Карлуково, с. Златна Панега, с. Батулци, с. Орешене, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Катунец, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Дерманци, с. Торос, гр. Троян с. Шипково и с. Терзийско. За установени несъответствия с нормативната уредба са издадени 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки, свързани с ремонтни дейности в основно училище в гр. Троян и дом за стари хора в гр. Ловеч и 1 предписание за осигуряване на осветеност в класните стаи, отговаряща на изискванията в Професионална гимназия в гр. Луковит.

Извършени са и 9 проверки на кухненски блокове в ДГ в гр.Ловеч, гр.Луковит, с.Торос, общ. Луковит, с.Галата, с.Български извор и с.Глогово, общ. Тетевен. Не са констатирани нарушения. На проверените детски заведения е оказана методична помощ за дейностите им, свързани с промоция на здраве и профилактика на болестите.

Извършени са 4 проверки в аптеки за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества в гр.Троян и с.Орешак, без установени нарушения. За периода е извършена една проверка по жалба в с. Торос на Дрогерия, в която работи лице  без  медицинска специалност, която е основателна, поради което е издадена заповед за спиране експлоатацията на обекта.

Две проверки на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния са извършени във ФСМП-Троян и ФСМП-Тетевен, във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването относно извършване на непрекъснат контрол по спазване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ по отношение на медицинското обслужване и хоспитализацията на пациенти със спешни състояния. В медицинската документация няма отразен отказ от хоспитализация,  няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-12-09-2016%d0%b3-21-09-2016%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/

1 коментар

  1. Да ама на забранени обекти като …. по конспиративни причини ще им скрия имената няма да извършат проверки.

%d блогъра харесват това: