За периода 11.09.2017г. – 15.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 52 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено648пъти

За периода 11.09.2017г. – 15.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 52 проверки на обекти с обществено предназначение – 3 места за настаняване, 1 стадион, 1 читалище, 6 фризьорски и козметични салони, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 10 детски градини, 3 местни водоизточника, 6 училища, 3 ученически общежития, 2 школи за работа с деца, 14 гробищни парка и 1 хотел в гр. Ловеч, с. Катунец, с. Радювене, гр. Угърчин,с. Глогово, с. Градежница, с. Гложене и с. Бабинци. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. 

През изтеклия период са проверени 9 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. В един от обектите за съхранение и търговия с козметични продукти  намиращ се в  гр. Ловеч се предлагат за продажба 22 бр. Фон дьо тен марка „Kylie”, BB brilliant с произход Китай със срок на годност 18.05.2020г. без етикет на български език. При проверката козметичните продукти доброволно са свалени от стелажа от служител на фирмата и не се предлагат за продажба. Издадено е предписание за етикетиране съгласно изискванията.

За периода са извършени още 13 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на ДГ в Троян, Тетевен, Луковит и с.Дерманци, без нарушения.

През седмицата е осъществен контрол в 5 аптеки за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за коонтрол на наркотичните вещества и прекурсори, при които не са установени нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени 66 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Приети, проверени и заверени са 105 експертни решения. Постъпили са три жалби срещу болничен лист, които са насочени за повторна експертиза от ЛКК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч са две. Новосъздадените медицински експертни досиета са 23 бр.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-11-09-2017%d0%b3-15-09-2017%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/