За периода 07.08.2017г. – 11.08.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 58 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено530пъти

За периода 07.08.2017г. – 11.08.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 58 проверки на обекти с обществено предназначение – 9 места за настаняване, 1 спортна зала, 2 фитнес центъра, 14 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 1 детска градина, 1 местен водоизточник, 5 гробищни парка,  13 плувни басейни и 11 хотела в гр. Ловеч, с. Добродан, с. Батулци, с. Рибарица, гр. Троян, с. Балканец, с. Бели Осъм и с. Чифлик.

При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба, с  изключение на един обект за временно настаняване, в който е установено, че не са изпълнени предписаните мероприятия. На управителя на фирмата, стопанисваща обекта е изпратена покана за съставяне на АУАН и е издадена заповед за спиране експлоатацията на обекта от Директора на РЗИ-Ловеч до отстраняване на нарушенията.

През седмицата са извършени още 2 проверки на здравословното хранене на деца в кухненски блокове на ДГ в гр. Ябланица, без нарушения.

През отчетния период, по разпореждане на Окръжна прокуратура Ловеч, са извършени 4 проверки по чл. 40 от ЗЛЗ в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Луковит  и гр. Летница, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения и за наличие на предпоставки по чл.45, ал.1, т.1-9 и основания за заличаване на проверените ЛЗИБМП. Не са установени основания за заличаване на практиките.

Извършена е проверка във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта, разпоредена с писмо на МЗ, относно практиката по прилагане на разпоредбата в чл.98, ал.4 от Закона за здравето, касаеща освобождаването от аутопсия, в случай на починал пациент. При проверката не се установиха нарушения и неприемлива практика в противоречие на здравното законодателство.

През седмицата е осъществен контрол за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в 5 аптеки, в 3 от които и за спазване изискванията на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са проверени и заверени 21 бр. експертни решения; приети и обработени са 34 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч са четири.

За периода 07.08.-11.08.2017 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 9  проби вода от плувни басейни по микробиологични и химични показатели от: гр.Луковит, с.Ъглен, с.Рибарица, гр.Троян, които по изследваните показатели съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-07-08-2017%d0%b3-11-08-2017%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/

%d блогъра харесват това: