За периода 04.09.2017г. – 08.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 72 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено1009пъти

За периода 04.09.2017г. – 08.09.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 72 проверки на обекти с обществено предназначение – 4 места за настаняване, 2 концертни зали, 5 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 15 детски градини, 18 училища, 4 ученически общежития, 1 школа за работа с деца, 12 гробищни парка, 3 домове за възрасни, 1 плувен басейн и 4 хотела в гр. Ловеч, гр. Луковит, с. Александрово, с. Сливек, гр. Троян, с. Чифлик, гр. Тетевен, с. Дебнево, с. Врабево, с. Добродан и с. Калейца. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. 

През изтеклия период са проверени 3 козметични продукта и 11 химични вещества и смеси (биоциди, детергенти и химични смеси)  в 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти и магазини за строителни материали в гр. Ловеч в гр. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти проверените козметичните продукти и химични вещества и смеси отговарят на нормативната уредба.

През седмицата са извършени още 9 проверки на административни обекти и обекти за хранене и развлечение в Ловеч, гр.Луковит, с.Галата и с.Български извор, общ.Тетевен за спазване забраните за тютюнопушене, без нарушения.

В Регионалната картотека на медицинската експертиза са приети и обработени 67 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Приети, проверени и заверени са 108 експертни решения. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалваните до ТЕЛК-Ловеч са две. Новосъздадените медицински експертни досиета са 14 бр.

През седмицата в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 2 проби питейна вода по микробиологични и химични показатели от гр.Луковит, кв.Изток, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 2 проби води от плувни басейни в с.Чифлик и гр.Троян, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-04-09-2017%d0%b3-08-09-2017%d0%b3-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82/

1 коментар

  1. Ха потърси на гуги Болен съм от липса на приятелка и прецени колко проверяват психиатрите щом ми дадоха муза за това произведение.