За бизнеса: На 28.02.2018 в 10.30 ч в Търговско – Промишлена Палата Враца стартира пилотният проект „ACCELERATOR Северозападна България“.

Прочетено1521пъти

Северозападна България се свързва автоматично с бедност, слабо развита структура, висока безработица и много други. Който обаче се вгледа, ще разпознае, че става въпрос за регион с много голям потенциал за едно бъдещо позитивно развитие.

Стремежът да се установяват все повече фирми в региона трябва да бъде свързан и с предоставянето на помощ на хората, желаещи да развиват свой бизнес в този район. В големите български градове от няколко години насам има добри предпоставки за предприемачите.

С помощта на пилотен проект като „ACCELERATOR Северозападна България“ се цели да се разработят такива инструменти, за да могат предприемчивите хора от региона да остават да развиват тук своя бизнес, а не да напускат. А за съществуващите фирми това е важна опорна точка за нови клиенти или доставчици.

Технологичният Център София е партньор в програмата Danube Transnational ACCELERATOR и има за задача да изпълни пилотния проект за България.

Тук е мястото да изкажем огромна благодарност на Търговско-Промишлена Палата -Враца за предоставената конферентна зала и за доклада „Иновационна стратегия за Северозападна България“.

Програмата и идеята на пилотния проект ще намерите в края на поканата. Ще се радваме на Вашето участие.

 

ПОКАНА

Официално откриване „ACCELERATOR Северозападна България“

Дата:  вторник, 28. февруари 2018

Място:  Търговско-Промишлена Палата – Враца

Враца- площад Христо Ботев, Дом на културата, ет.2

Време:   от   10.30 ч  посрещане и регистрация

11.00 ч поздравително слово от представители на ТПП – Враца и други

11.20 ч  икономическо развитие в Северозападна България,

иновационната стратегия за интелигентна специализация

за СЗ България – ТПП Враца

11.40 ч   Какво значение ще има ACCELERATOR за северозападния регион?

Маг. Юрген Ейзеле

12.00 ч  презентация на пилотния проект

проф. Румен Николов и неговият екип

12.30 ч  дискусия и закриване

13.00 ч  кафе – коктейл

Тук само кратко описание на пилотния проект:

В рамките на програмата Danube Transnational – финансирана със средства на ЕС – участие вземат 14 партньори от 11 държави от поречието на река Дунав в проект наречен ACCELERATOR. Българският партньор в този проект е Технологичен Център София.

Целта на проекта е да представи ситуацията в отделните страни; с какви средства и инструменти ще се финансират стартиращите дейности, респективно самите средни предприятия; какви държавни програми съществуват и как може да бъде постигнато едно по-нататъшно подобряване на ситуацията. В рамките на проекта в страните-участнички ще се проведат пилотни проекти.

Технологичният Център София ще стартира подобен пилотен проект на 28. февруари с официално откриване в Търговско -Промишлената Палата – Враца.

От този ден  всеки (екип или отделен предприемач), който желае, може да се запише за участие. Крайният срок на записване е 21. март 2018.

С включването в проекта участниците се задължават да разработят свои бизнес-идеи. За целта пилотният проект наречен „ACCELERATOR Северозападна България“  ще осигури на разположение експерти от различни отрасли.

Напълно съзнателно беше избран районът на Северозападна България с областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен. Точно в селските райони предприемачите за разлика от големите градове остават встрани от съществуващите там финансови възможности.

Кой може да участва?

Участие в проекта „ACCELERATOR Северозападна България“ могат да вземат предприемачи, които се намират във фаза на планиране или са на пазара не повече от 2 години. Техният бизнес трябва да спада към един от четерите приоритетни сектори, които се ползват с изключителната подкрепа на българското правителство. Това са:

„Мехатроника и чисти технологии”,
„Информатика и ИКТ (Информационни и комуникационни технологии”,
„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”
„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Втора селекция на участници ще се проведе в периода от 27. август до 29. ноември 2018.

 

Contact: office@technologycenter.bg

Tel.  0879 – 008 590

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-28-02-2018-%d0%b2-10-30-%d1%87-%d0%b2-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/