Защо постоянните комисии в Общински съвет Троян не подкрепят градивни предложения?

Прочетено1143пъти

BGEU1102141Павлин Иванов

Представям на вашето внимание предложенията за финансиране на общински проекти през бюджетната 2014 година, които съветник Илиян Пеевски предложи на постоянните комисии в Общински съвет Троян.

Както ще прочетете, предложенията са много конкретни и аргументирани. Разработката вероятно е отнела много време, изисква познания и сериозна работа, както е и видно от конкретиката.

Има само един проблем – никой в Общински съвет Троян не иска да се занимава с нещо различно от натискане на бутончетата за гласуване. Никой реално не иска да работи за създаване на по-добри условия за живот и бизнес за троянци.

Всъщност, проблемът е системен и с пълна сила важи и за Ловеч, както и за останалите общини от областта. Навсякъде, съветниците доброволно са приели ролята си на придатък към съответният кмет и не осъзнават, че Общински съвет е върховният орган на местно самоуправление, не само по закон.

За съжаление, фактите към днешна дата са такива. Въпреки това, предлагам на вниманието ви конкретните предложения на Илиян Пеевски за Троян, които още веднъж подчертавам, са помислени, аргументирани, посочена е целта и необходимите ресурси, и най-важното, има средства за тяхното реализиране.

Единственото, което липсва е ангажираност от страна на троянските съветници и реално желание за подобряване на живота на троянци.

Защо постоянните комисии в ОбС Троян не ги подкрепят, се надявам да си отговорите сами.

 

Друг важен въпрос, който се поставя с конкретните предложения на Пеевски е свързан с европейските проекти. Разбирането, че те не са панацея, прозира именно в целите на предложенията. Европроектите би трябвало да помагат на регионите, да повишават качеството на живот на хората, но дали е така и дали се изпълняват реални цели и се решават важните и реални проблеми на местното население.

От предложенията виждаме, че във фокус са поставени ярко различими решения на местни проблеми, които явно не са намерили адекватно еврорешение. Създаване на по-добри условия за местен малък и среден бизнес, изпълняване на проектите от местни предприемачи, предпоставките за разширяване на портфолиото туристически дейности, само може да доведе до съживяване на предприемачеството и предлагане на квалифицирани работни места за троянци.

Би трябвало европроектите да са достъпни за малкият занаятчия, обущаря, цехчето за столове и мебели. Реалността е малко по-различна. Народът мъдро е казал: „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“. Именно това предложение на Илиян Пеевски, троянци да си помогнат сами, а не да чакат само на „големите“ европроекти, среща тоталното неразбиране от страна на общинските съветници в Троян! Жалко!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА  2014 Г.

 

 1. Общински проект „Беклемето – зимен център на северна България”

Първи етап – изграждане на ски-писта, лифт, инсталация за изкуствен сняг с резервоар за вода, скиорски дом, обслужваща инфраструктура

–          Цел: Трайно развитие на туризма, и увеличаване туристопотока през зимния период; Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план, проектиране

–          Необходими средства:  За този етап – 30 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Спортни клубове, населението, акционери

 

 1. Общински проект „Балнеотуризъм и спа-туризъм”

Сондажи и нови източници на минерална вода с концесии на Община Троян в района на дъгата с.Балканец-с.Б.Осъм и в района на Троянски манастир

–          Цел: Нови туристически обекти около новите източници на минерална вода. Целогодишно производство на местни оранжерийни храни. Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план, първоначално проектиране

–          Необходими средства на този етап – 20 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Джоинт венчърс с местни и външни инвеститори, акционери.

 

 1. Общински проект „Троянски майстори в Европа”

Осигуряване на пазари за продукцията на троянските занаятчии и майстори в европейски държави и градове, чрез изложения, базари, щандове в магазини и собствени магазини.

–          Цел: Съхраняване и развитие на традиционното троянско занаятчийство. Реклама и популяризиране на Троян в Европа; Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план.

–          Необходими средства на този етап – 10 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Сдружения на занаятчиите, МНХЗПИ /Музея Троян/, НИХЗИ с.Орешак

 

 1. Общински проект „Православен християнски парк в зоната на Троянски манастир”

–          Цел: Развитие на религиозния туризъм; Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план.

–          Необходими средства на този етап – 5 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: . Троянски манастир; Троянска църква „Св.Петка”; Светия Синод на БПЦ; Външни православни христичнски организации;

 

 1. Общински проект „Бизнес-център”

В.района на „малкия пазар” и включващ търговска част, офиси, ритуална зала,  кинозала, худ.галерия, паркинг.

–          Цел: Естетизиране на района. Нови и качествени услуги за населението; Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план, проектиране

–          Необходими средства на този етап – 40 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори:  Троянския бизнес, външен бизнес, акционери;

 

 1. Общински проект  „Спортно-увеселителен парк”

В района на Мотополигона.

Моторни спортове, водни атракции, концерти, рокерски сбор, скаутски сбор, къмпинги за палатки и каравани, стрелба,…….. „троянски кон”

–          Цел: Развитие на наличния потенциал; Развитие и самофинансиране на троянския мотокрос; Спортни и развлекателни атракции за местното население и гостите на Троян. Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план, проектиране.

–          Необходими средства на този етап – 20 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Троянски спортни организации, акционери;

 

 1. Общинска фирма за стопанисване на общинските имоти, земи и гори.

Производство на местни хранителни продукти посредством фючърсни сделки с местни производители за нуждите на училища, детски градини, болнични заведения, домове за възрастни, социални заведения. Добив и продажба на дървесина. Стопанисване, подготовка и отдаване под наем на общински терени и сграден фонд.

–          Цел: Ефективно използване на наличния общински ресурс и пряк дивидент за обюинския бюджет; Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план, регистрация

–          Необходими средства на този етап – 15 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

 

 1. Транспортен лифт от м.Смесито до хижа Амбарица – високопланински център и вторичен зимен център

Съчетаване на туризма в ниската планина с високата планина, чрез най-бърз достъп до високата планина. Горната част на лифта – използване за ски-спорт през зимния период.

–          Цел: Развитие на високопланинския туризъм и спорт в района на х.Амбарица. Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, бизнес-план

–          Необходими средства на този етап – 5 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Троянски туристически дружества и спортни клубове; БТС; Акционери;

 

 1. Отдаване на концесия на стадион „Чавдар” и „резиденцията” в парк Къпинчо

–          Цел: Съхраняване и развитие на наличния потенциал. Развитие на спорта. Нови местни приходи и работни места.

–          Първоначална дейност: Проучване, оферти.

–          Необходими средства на този етап – 5 000 лева.

–          Източник на финансиране: За този етап – бюджетни средства

–          Партньори: Потенциални концесионери от България, Европа, Русия и др.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Всички Проекти са под патронажа и прякото участие на общинските съветници и постоянните комисии в ОбС Троян.

Всяка постоянна комисия към ОбС Троян:

–          организира и разработва един или два от проектите;

–          асоциира към себе си лица и организации за проучвателни дейности и разработване на бизнес-планове и проекти;

–          комисиите работят при подсигурено бюджетно финансиране за необходимите първоначални разходи.

–          Основен партньор на постоянните комисии – общинската администрация и кметствата в Община Троян.

 • Общо необходими средства – 150 000 лева
 • Средствата се обезпечават – от намаляване на средствата за непредвидени и неотложни разходи в Проектобюджет’2014 от 559 270 лева на 409 270 лева
 • Сумата представлява 5% от осреднения размер на годишните бюджетни излишъци през последните 7 години /средно около 3 000 000 лева/

10.02.2014, Троян

Съставил предложенията: …………………………..

/инж.И.Пеевски-общински съветник/

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81/

%d блогъра харесват това: