Защо гражданите в Ловеч няма да плащат по-висока такса за битови отпадъци през следващата година?

Прочетено2900пъти

depo1803161Иво Райнов

Напоследък темата за повишените данъци в Ловеч е особено актуална. Доста се написа за увеличените проценти, протестите, подадените жалби. Някак в  страни от тази шумотевица остава фактът, че един от най-големите налози, такса битови отпадъци, няма да бъде променян. Поне за имотите в града. Макар новината да е добра, прогнозата за подобна развръзка не изглеждаше оптимистична преди 9 месеца. Нека поясня, че съгласно местната наредба тази такса се определя за извършване на услугите сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване, включително почистването при снеговалеж.

Таксата се определя чрез одобрена  от общински съвет  план-сметка, която включва разходи за съдове за отпадъците, събиране и транспортиране на отпадъците до депата, проучване, проектиране, поддържане, експлоатация на депата за битови отпадъци, почистване на улици, площади, алеи, паркове.

Всъщност най-голямата част от необходимите средства се определя от сключените договори по обществените поръчки за сметоизвозване и сметосъбиране, депониране на отпадъците и съгласно изискванията на член 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Тези средства са за обезвреждане на депонираните отпадъци и прогресивно нарастват всяка година като механизъм, с който общините да бъдат притиснати за да намаляват количеството на отпадъците. Само нарастването на тези отчисления е с цели 30% за 2017 година (от 36 на 47 лева за тон).  Факт е, че ако планираме същото количество отпадъци като в план-сметката за  2016-та година (15 600 т.) само от увеличените отчисления по чл. 64 трябва да бъдат събрани от граждани и фирми 171 000 лева допълнителни.

Логично е тези пари да дойдат с увеличение на таксата.

Нищо подобно , обаче, няма да се случи. Въпреки, че в план-сметката за 2017-та година са предвидени нови услуги за селата, а общият размер на необходимите средства нараства от 3 318 998 лева на 3 819 725 лева. Лесно е да се пресметне, че става дума за 500 000 лева в повече, което за любителите на статистиката е с цели 15% нагоре.  Само, че подобно увеличение в налога няма да има, което удобно се премълчава.

Затова реших, че е редно да разкажа на гражданите кой и как спести техни пари и разходи на общинския бюджет. Отговорът е кратък и ясен – общинското дружество „Еко“ ЕАД. И тъй като томаневерници и йезуити не липсват преминавам направо към фактите. Първо в план-сметката за 2017-та година не всички числа са коригирани нагоре. Намалено е прогнозното количество отпадъци с  ( от 15 600 тона на 13 514 тона) и цената за депониране от 23,38 лв. с ДДС  на тон за 2016-та до 21,72 с ДДС на тон през 2017-та.И двете занижения са заслуга на „Еко“ ЕАД, която от началото на април 2016-та е оператор на депото за твърди битови отпадъци.

От една страна местното дружество подписа договор, с който извършва услугата депониране на 1,66 лева по-ниска цена, а от друга страна строгият контрол при приемането и претеглянето на отпадъците редуцира значително депонираните обеми. Всъщност реалното намаление на количествата е още по-голямо от предвиденото в план-сметката. Само за първите шест месеца след като приема задълженията на оператор на депото „Еко“ ЕАД отчита с около 5000 тона по-малко  отпадъци, събрани на територията на Ловешка община.

Излиза, че само от депониране са спестени близо 117 000 лева. На общинският бюджет са спестени още около 188 000 лева от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО (37,76 за всеки от намалените тонове). Както се казва в рекламите и това не е всичко. По действащия до месец септември договор с ДЗЗД „Екосервиз – Ловеч“ за всеки събран и извозен тон Община Ловеч заплаща 71,20 лева с ДДС. За шестте месеца на 2016-та в сравнение с предходната 2015-та, заради наложения строг контрол, ДЗЗД „Екосервиз“ е депонирал с 2000 тона по-малко отпадъци. Така на бюджета и данъкоплатеца са спестени и съответните средства за събиране и извозване отпадъците или още 142 000 лева.

Спестеното само за 9 месеца е почти равно на цялото необходимо увеличение на план-сметката за следващата година. Няма съмнение, че усилията на фирма „Еко“ ЕАД ще натрупат още икономисани средства до края на календарната година и общата сума вероятно ще надхвърли 550 000 лева. Почти 100% от тези средства остават в бюджета заради съвестната работа на общинската фирма.

Така, че ако през следващата година ще заплащаме същия размер на таксата за битови отпадъци, то това е резултат от първия случай, при който реално успяваме да намалим количеството събрани и депонирани отпадъци и да понижим цените на част от тези комунални услуги.

Простичко казано да запълним дупките, от които преди това се е източвал обществения ресурс. Интересен е въпросът как в две последователни години една и съща фирма  показва съвсем различно поведение. В единият случай извършва скъпи услуги и отчита големи обеми отпадъци. В следващия работи на снижена цена и намалява с разлика количествата, които се депонират на сметището. Въпрос на мениджмънт, може би и на морал.

Факт е, че в потока от новини за данъците има и успокоителна информация. Факт, че се оправдава тезата, която от година застъпваме с група съмишленици, а именно, че ако възложим комуналните дейности на общински фирма само ще спечелим. Факт е, че има и започнати успешни реформи за последната една година и тук-там се прокрадват и позитивни новини.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82/

2 коментара

  1. Защо гражданите в Ловеч няма да плащат по-висока такса за битови отпадъци?
    Ами простичко е!Защото общинският съветник Иво Райнов така казва!
    Работата на „Еко“ЕАД с Павлин Иванов „на борда“ водела до – цитирам Иво „ВЕРОЯТНО“ икономисване на около 550 хиляди лв.
    Само,че когато предизборно се правят такива ВЕРОЯТНИ аритметики,трябва да се държи сметка и за студените,но ВЕРНИ счетоводни отчети.Верни,защото изп.директор на „Еко“ЕАД,П.Иванов ги е представил за шестмесечието на 2016 г.пред Общинския съвет.И резултатът е около 300 000 лв.загуба за фирмата,която ще трябва да се пълни от някъде.А това „някъде“ е общинският бюджет – моите,вашите и на автора Иво Райнов пари,платени на тоя бюджет като данъци или такси.А нямаше как да не се случи тази загуба,когато пролетта без да има паднали листа или други боклуци по улиците,моторните метачки обикаляха града и създаваха впечатление за работни напъни на новото ръководство,без да съберат от обиколките си почти нищо.Защото боклуци и листа/като сега през есента/просто нямаше.Но горивото си изгаряше в моторите на метачките.Просто се работеше по принципа „Ловим жълтите листа преди да са паднали, още от пролетта!“Или както каза един премиер през зимата“С Лилито ще ловим снежинките още във въздуха!“
    Но тази работа в следващите 6 месеца до края на 2016 ще дойде пак на нашия гръб с още 300,че и повече хиляди загуби на „Еко“ или в годишен реален счетоводен размер – над 600 хилки!!!Да са ни честити !

  2. Защо автора на статията не каже защо е намаляло количеството за депониране ами защито НЯМА КОЙ да прави боклук в Ловеч. Заминахме си от там и следователо няма хора няма проблем а сградите чиито данък се увелочи няма как да се преместят

%d блогъра харесват това: