Заседанието на Общински съвет – Ловеч в сряда ще разгледа 54 точки

Прочетено999пъти

Тридесет и четвъртото заседание на  Общински съвет – Ловеч, с рекордните 54 точки се свиква на 27 септември (сряда) година от 10 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч. Голямата част от тези точки (от 54 – 40) са за поименно предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонда по КК на с. Прелом.

В проекто-дневния ред влиза питане на общинския съветник Валентина Янкова относно договор за партньорски взаимоотношения с БНТ.

Сред точките са още актуализация на капиталовата програма по бюджета на Община Ловеч за 2017 година, одобряване на актуализирана три годишна бюджетна прогноза за местни дейности 2018-2020 година, междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч. 

Друга точка е избор на членове на Съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч. Ще се слуша и информация за резултатите от дейността  на „Общински пазари-Ловеч“ ЕАД за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г., както и преобразуване чрез промяна на правната форма на „Общински пазари-Ловеч“ ЕАД, гр.Ловеч в еднолично дружество с ограничена отговорност

Предвижда се и изменение на Устава на „Общински пазари-Ловеч“ ЕАД, приет с решение № 123/10.07.2008 г. на Общински съвет – Ловеч, изм. и доп. с решение № 79/27.03.2012 г., изм. с решение №98/24.04.2012 г. на Общински  съвет-Ловеч, като ще докладват общинските съветници.

За регистриране на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Ловеч“ като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза ще докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. Пак тя ще предложи и решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидни за територията на Община Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87/

1 коментар

  1. Пътят за с. Баховица няма пътна маркировка, а есента дойде. Ще започнат мъглите и шофирането става трудно. По този път минават автобуси , училищни автобуси превозващи деца и стотици коли на работещи в града хора. Моля , да се вземат мерки навреме !

%d блогъра харесват това: