Заседава Областния съвет по етническите въпроси

Прочетено702пъти

Днес в Областна администрация заседава Съвета по етнически и интеграционни въпроси, ръководено от зам. областния управител Сашо Данков. Той акцентира върху приетата национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. България е единствената страна от Европейския съюз, която прие стратегическия документ с решение на висшия орган на държавната власт в една демократична държава, какъвто е парламентът. За това съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

Стратегията обхваща шест приоритетни области на интеграционната политика – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Последните четири никога не са включвани като направления в стратегическите документи, подчерта Данков по време на представянето на документа.

Планът за действие към стратегията е структуриран за изпълнение в два периода – 2012-2014 и 2014-2020 г. Първият съвпада с инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

Извън преброяванията на населението, данни по етнически признак не се събират. Тези, с които разполагат например дирекциите „Бюра по труда” са на основата на доброволно самоопределяне на регистриращите се.

На заседанието стана ясно, че до края на януари 2013 г. трябва да е готова областна стратегия, а всички общини на територията на областта съответно общински планове за действия. Областното планиране следва да обхване цели, задачи и мерки, отнасящи се до българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Общинските планове за действия пък следва да се базират на съответен анализ на потребностите и спецификите на местните общности. Желателно е те да бъдат максимално конкретни и да бъде отбелязано кои от дейностите могат да се осъществят с местен финансов ресурс и кои с друг такъв, бе подчертано още на заседанието.

Основната цел е да се постигне планиране, изпълнение и мониторинг на интеграционната политика на държавно, областно и общинско ниво, както и синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси, стана ясно още на работната среща, в която участваха представители на общините, на всички териториални структури на изпълнителната власт и други заинтересовани страни.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/

%d блогъра харесват това: