окт. 03 2012

Заседава Областната комисия по заетостта, разкриват се 208 работни места по Националния план за действие през 2013 г.

Прочетено909пъти

Вчера в Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, председателствано от областния управител Ваня  Събчева.  Тя припомни, че всяка година на основание чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) се разработват регионални програми за заетост и обучение за включване в  Националния план за действие по заетостта. Тази година процедурата започна през август с писмо на Министерство на труда и социалната политика. В него са дадени указания за разработване на програмите, критериите за оценка и сроковете. С писмо от 22.08.2012 г. Областен управител на област Ловеч е уведомил кметовете на общините за стартиране на процедурата, а всички документи са публикувани на електронната страница на Министерството на труда и социалната политика. В указания срок регионални програми са депозирани от всички общини – Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Общините от област Ловеч докладваха мерките за осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

В община Априлци програмата е за 15 работни места за 9 месеца. Дейностите са поддръжка на пътища, озеленяване и градинарство. Проектът е насочен към безработни над 50 г.  и продължително безработни. В община Летница ще бъдат разкрити 15 работни места за 6 месеца в дейности по почистване на обществени места и сгради. Ще бъдат ангажирани безработни над 50 г. и с ниска или без квалификация хора.

Община Ловеч също ще осигури заетост на безработни над 50 г. и с ниска или без квалификация. Предвижда се разкриване на 17 работни места за дейностите по почистване и поддържане на гробищни паркове и обществени сгради, осъществяване на помощни дейности в кухня.

В община Луковит ще се разкрият 31 работни места за 10 месеца  за дейностите по поддръжка на сгради и технически сътрудник. Насочен е към безработни до 29 г. и над 50 г.

При реализирането на програмата в Тетевен ще бъдат ангажирани безработни до 29 г. и над 50 г. Ще бъдат разкрити 30 работни места за 6 месеца в дейности по естетизиране на обществени места.

Община Троян ще осигури заетост на 40 човека за 8 месеца. Те ще се занимават с почистване на речното корито и естетизиране на гробищните паркове в селата от общината. Ще бъдат ангажирани безработни над 50 г. и с ниска степен на образование.

Също 40 работни места, но за 6 месеца ще осигури и община Угърчин. Дейностите са поддържане на гробищни паркове, почистване и поддържане на детски площадки и обществени места. За изпълнението му ще бъдат наети  безработни над 50 г. и с ниска или без квалификация.

Проектът на община Ябланица е за 22 работни места за 12 месеца. Целевите групи са безработни до 29 г. и над 50 г. Дейностите са свързани с охрана на спортен обект и поддържане  и хигиенизиране на обществени места.

Очевидно е, че всички сте се ръководили от справяне с приоритетните проблеми на територията на всяка община и това е било водещо при изготвяне на програмите в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., отбеляза Ваня Събчева след като изслуша представителите на всички общини.

Разкриването на предложените работни места бе гласувано единодушно. Така общо за област Ловеч по тази програма ще бъдат разкрити 208 работни места за определен период от време.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: