Започва ремонтът на площад „Тодор Кирков“, договорът е подписан Започва ремонтът на площад „Тодор Кирков“, договорът е подписан. Стойността на договора е 996 447,93 лв. без ДДС или 1 195 737,52 лв. с ДДС.

Прочетено1212пъти

На 19 октомври 2018 г. бе подписан договорът за ремонт на площад  „Тодор Кирков“ в Ловеч и през ноември ще започнат строителните дейности. Това стана ясно от срещата на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова с Момчил Борисов, изпълнителен директор на „ВДХ“ АД.

Цената на договора е 996 447,93 лв. без ДДС или 1 195 737,52 лв. с ДДС. Този договор и този проект са „санирани отвсякъде, защото минаха през КЗК и всички съдебни институции до Върховен административен съд“, подчерта Момчил Борисов.

Кметът Корнелия Маринова изрази желанието да се работи бързо, качествено и с минимални затруднения за гражданите.

Договорът  с е  „ВДХ“ АД, е на основание решение №950/04.09.2018 г. на КЗК, във връзка с изпълнение на Административен договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0001-C01 по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков”, кв. „Вароша“, гр. Ловеч“, и в изпълнение на Решение №043/05.06.2018 г. на кмета на Община Ловеч за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“.

Количество и обем на СМР, предвидени в инвестиционния проект: демонтаж настилки – 5 970 м2; разбиване циментова замазка под настилка – 5 275 м2; направа циментова замазка за оформяне на наклон – 5 570 м2; настилка от павета, бетонови плочи и гранитни плочи – 5 880 м2; направа фонтан с габиони близо до ресторант „Драката“ в зелената площ; реконструкция на улично осветление – 21 стълба, захранващи линии 910 м; реконструкция ВиК – профилактика отводнителна мрежа, подмяна капаци шахти и решетки; озеленяване – доставка и засаждане на декоративна растителност – 125 бр. дървета, 320 бр. храсти, цветя – 320 бр.; затревяване вкл. почва – 100 м2; вертикална планировка – изкоп за подравняване – 525 м3; обратен насип – 350 м3.

Срокът за изпълнение е 7 месеца, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4-%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%80/

%d блогъра харесват това: