Започват проверки дали са премахнати агитационните материали от изборите

Прочетено1131пъти

В изпълнение на Заповед № 478/03.04.2017 г. на кмета на Община Ловеч в периода 03.04.- 07.04.2017 г. ще бъде извършена проверка от служители на Община Ловеч и от кметовете на кметства и кметските наместници на населените места в Община Ловеч за неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс за премахване от партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден на поставените от тях агитационни материали, във връзка с проведените на 26.03.2017 година избори за народни представители за Народно събрание.

Със заповедта се оправомощават съответните длъжностни лица за съставяне на актове за установяване на нарушенията на чл. 183, ал. 3, съгласно чл. 472, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно разпоредбата на ИК, глоба в размер от 1000 до 5000 лв. се налага на лицата, представляващи партията, коалицията или инициативния комитет.

Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8/