Заместник-председателя на „Движение 21“ Данаил Георгиев: Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Ловеч приема и разпределя първокласници в паралелки на база на социалния статус и етническия произход на родителите им

Прочетено2019пъти

Средно училище „Св. Климент Охридски“ в гр. Ловеч приема и разпределя първокласници в паралелки на база на социалния статус и етническия произход на родителите им. Сигналът за нередностите в гимназията беше подаден от граждани до заместник-председателя на „Движение 21“ Данаил Георгиев.

Според жителите на Ловеч тази практика на предварителна селекция на децата и групирането им в два различни класа – един за деца с „добри“ социално положение и произход и друг за деца на социално слаби родители, предимно от ромски етнически произход, се осъществява вече няколко години. Безпокойството от практикувания от ръководството на училището модел на сегрегация е станал повод родителите на първокласници да внесат в Районния инспекторат по образование – Ловеч няколко писма.

В града е публично известно, че още преди да пристъпят прага на училището децата биват преценявани според социалния статус и етническия произход, а определени родители увещавани в разговори с учители на четири очи и по телефона да записват бъдещите ученици в „българския клас“. Родителите заявяват, че по време на инициираната от училищното ръководство Лятна академия „Повече заедно“, с цел да направи плавен и приятен прехода от детска градина към училище, времето прекарано с учениците се използва отново за „правилно разпределяне“ на децата в бъдещите паралелки.

Вследствие това разделение, в т.нар. „цигански“ клас учебният и възпитателен процес е проблематичен. Децата не усвояват книжовния български език, в речта им трайно се установяват диалектни форми. Наред с това, както в първи клас, така и в горните класове, съставени на същите принципи, учителите и възпитателите не успяват ефективно да наложат ред, дисциплина и обичайните норми на поведение. Честа практика в часовете по самоподготовка за първи клас, е учител да поставя пред учениците по-голямо дете – роднина на някой от класа, за да „помага“ за реда и дисциплината. Сбиванията са ежедневие, включително групови саморазправи с участие на по-големи роднини и на родители.

„С основание гражданите на Ловеч са обезпокоени от средно- и дългосрочните последствия от модела, практикуван в училище „Св. Климент Охридски“. Той възпроизвежда и затвърждава негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси. Задълбочава проблемите с дефицита на знания и свързаните с тях компетентности, бедния речников запас и недоброто владеене на книжовния български език у учениците от социално слаби и от ромски семейства. В допълнение, обременява с този проблем и попадналите в „грешния“ клас деца от български произход, които са недостатъчно на брой за да послужат като положителен пример и да въведат модел за поведение и общуване, базиран на общоприетите норми, правила и ред. Чрез „малцинствените“ класове в училището, а и в обществената среда на Ловеч, ще се затвърждават агресията и насилието като обичайни прояви в отношенията между хората“, каза зам.-председателят на „Движение 21“, който е родом от Ловеч.

Според него наложената практика на сегрегация не създава благоприятна среда за обучение и възпитание и не подпомага успешната социализация на децата и учениците от етническите малцинства, каквато цел преследва политиката на образователна интеграция на Министерството на образованието и науката. Ниското качество на образование, получено в СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч, ще възпроизведе и разшири сериозните проблеми с отпадането на ученици, със склонността към изолация и с неспособността им за социализация,  за успешна житейска и професионална реализация, смята още той.

По думите на Данаил Георгиев практическият опит, на който и МОН се позовава, показва че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират единствено в етнически смесена образователна среда, която не допуска сегрегация. В тази връзка, родителите в Ловеч с основание поставят въпроса дали директорът на училището коректно прилага нормативната уредба в областта на началното образование по отношение на интеграцията и приобщаването на деца с различен етнос и социален статус, както и очакват, ако бъдат открити нарушения в училището, Регионалния инспекторат и МОН да предприемат навременни и категорични мерки за тяхното отстраняване.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/

6 коментара

Skip to comment form

  1. А защо сигналът е подаден до този човек? Има ли сигнал до РУО, МОН? Компетентен ли е да реши подобен проблем, какъв опит има с деца? Да не забравяме, че училището е мястото, където децата ни трябва да придобият определен обем знания. Нали за това ги пращаме там? В него НЯМАТ РАБОТА политици! Само мое лично мнение, но това, че има някакво разделение, е добро за децата. Поне по-грамотните и мотивираните, отделени в единия клас, ще имат възможност да напредват и развиват. Демотивираните няма да са пречка. Иначе от два стола, та на земята.

  2. Вие имате ли дете и с тези Ваши възгледи ли го възпитавате, г-н Пеев?

    1. Г-жо Кръстева, никъде в дописката и случващото се не съм замесен. Ако това бе факт, то нямаше да бъде търсен маргинален политик, а г-н Еленко Начев щеше да загуби задълго спокойствието си. Имам правото като всеки гражданин на тази държава да споделям мнението си по обществени въпроси, което правя. Ако не сте съгласна, можете да споделите Вашето. Дали съм се справил или не като родител нека хора, които познават децата ми, преценяват. Мога само да ви пожелая успех във възпитанието на Вашите наследници!

  3. Г-н Георгиев,всеки родител се стреми детето му да попадне в клас,сред деца които да бъдат стимул за неговото развитие, да има какво да научи и от тях, не само от учителите. Какво ще научат от деца ,които не могат да говорят правилно езика ни – нямат елементарни познания,те ще дърпат децата от целият клас назад. След като сте толкова загрижен,защо Вашата партия не предприеме мерки за ограмотяване на тези деца в градината,в предучилищното възпитание. Стях трябва да се работи с друга програма, за да достигнат връстниците си. Не е този начина-да критикувате. Родителите са прави в своите изисквания.

  4. Тодор Пеев има деца и то какви… Дъщеря му е блестяща пианистка и математически първенец, изключително възпитано, ученолюбиво и ерудирано дете. Сина му е лекар, смятам добре се е справил. Политиците нямат място в училище, както и обратното. В противен случай… виж община Ловеч.

    1. Благодаря, Емилия! Има и лекар покрай мен, но все още не носи нашата фамилия. Синът ми е учител.