Заместник главният прокурор Борислав Сарафов и Апелативния прокурор Огнян Басарболиев с отлична оценка за работата на Окръжна прокуратура – Ловеч за 2017 година

Прочетено731пъти

ПРБ

На 26.03.2018г. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе съвещание на прокурорите  от Ловешкия съдебен район, на което се отчете дейността на прокуратурите от района през 2017 г. Гости на съвещанието бяха зам. главния прокурор Борислав Сарафов, ръководителя на Апелативна прокуратура Велико Търново Огнян Басарболиев, председателят на Окръжен съд-Ловеч, директорът на ОД на МВР-Ловеч, началникът на Затвора и др. ръководители на институции, чиято дейност е пряко свързана с дейността на прокуратура.

Окръжният прокурор Валентин Вълков запозна присъстващите с постигнатите резултат през 2017 г. Той посочи, че през годината криминалната престъпност в района бележи известно намаление, като запазва своя характер с доминация на престъпленията

против собствеността. Известен ръст бележат престъпленията против личността. Като цяло разкриваемостта на регистрираните престъпления е увеличена с малко над 3 %. Намалял е броят на икономическите престъпления, като е увеличен процентът на разкриваемост. През годината е увеличен и делът на внесени за разглеждане в съда досъдебни производства и осъдени лица. Намален на половина е делът на влезлите в сила оправдателни присъди. Окръжният прокурор се спря на дейността на прокурорите по гражданско-съдебния надзор и надзора за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите, като посочи данни за образуваните преписки, изготвените прокурорски актове  и участие на прокурорите в  съдебни заседания. Накрая окръжният прокурор посочи приоритетите за прокуратурите от района на настоящата година, като отстраняване на причините за връщане на дела, за постановяване на оправдателни присъди, усъвършенстване ръководството и надзора върху дейността на органите на досъдебното производство, дейността на контролните органи

След представянето на доклада ръководителите на районни прокуратури  споделят своите виждания по отчета и  постигнати резултати.

В словото си апелативния прокурор Басарболиев даде положителна оценка на дейността на прокурорите от района, като направи сравнителен анализ на данните за целия апелативен район  и акцентира върху съществуващи проблеми, които следва да бъдат решени през настоящата година – активизиране на прокуратурата за самосезиране по констатирани проблеми, активизиране съвместната работа с контролните органи, ДАНС и финансовите органи.

В изложението си зам.главния прокурор Борислав Сарафов също даде добра оценка за свършената работа от прокурорите, с устойчиви резултати и качествено изпълнение на задълженията и подчерта добрата комуникация с МВР и съдилищата.

Зам.главният прокурор  и апелативният прокурор пожелаха успешна работа на прокурорите през годината, затвърждаване на добрите резултати и постигане на още по-добри.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0/

%d блогъра харесват това: