Закриването и рекултивацията на старо градско сметище, гр. Ловеч в момента е на етап приключване на земните работи

Прочетено767пъти

Закриването и рекултивацията на старо градско сметище, гр. Ловеч в момента е на етап приключване на земните работи, съобщава инж. Николай Стоянов, ръководител проекта.  По различните видове дейности изпълнението е както следва:

-предепониране на отпадъци – 133 000 м3, изпълнено на 98%;

-опорна дига – 13 000 м3,  изпълнено на 92%;

-минерален екран 0,5 м върху отпадъка – 26 000 м3, изпълнен на 87%;

-рекултивационен пласт 0,5 м върху минералния екран – 24 800 м3, изпълнен на 73%;

Предстоят да се изпълнят следните дейности:

-линеен дренаж;

-газоулавяща и газоотвеждаща система;

-охранителни канавки 1 500 м с енергогасител;

-биологична рекултивация – хумус, обработка, торене, засяване и косене.

Общата стойност на проекта е 2 320 014 лв.;

Изпълнени СМР: 1 817 034 лв.;

Оставащо СМР: 502 980 лв.

Приключване на техническата и биологичната рекултивация – до края на м. септември;

Отгледни грижи (торене и косене) до третата година.

 

Вторият голям проект в Ловеч е „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част на гр. Ловеч – ул. „Търговска“ в участъка от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“, (вкл. градската градина и пл. „Екзарх Йосиф I“) и пл. „Г. М. Димитров“ – площадното пространство пред ОББ и комплекс „Космос“.

Дейностите са на етап  подготвителни работи (трасиране на ел. и ВиК мрежите), заснемане терен и уточняване на основни материали.

Последователността ще бъде: подземна инфраструктура, настилки, зелени площи, градинско и парково обзавеждане.

Организацията на работа ще бъде съобразена с срока от 13 месеца за изпълнение на СМР, с технологията на полагане на настилката и със свеждане до минимум на затрудненията за пешеходното движение. Ще се работи на няколко участъка (от 2 до 4 броя), като при възможност пешеходното движение няма да бъде прекъсвано.

В тази връзка, както вече имахме възможност да изтъкнем, Община Ловеч разчита на търпението и разбирането на гражданите.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/

%d блогъра харесват това: