Завършено СМР на две сгради с предстоящо въвеждане в експлоатация

Прочетено2263пъти

Резултати от прилагането на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Ловеч по Национална програма за енергийна ефективност към днешна дата са както следват:

Сключени са договори за инженеринг, оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор по време на строителството за 11 бр. жилищни сгради.

Завършено СМР на две сгради с предстоящо въвеждане в експлоатация. Това са

бл. 217, ЖК „Здравец“;

бл. 115, ЖК „Червен бряг“.

Пред завършване през септември месец са:

бл. „Спартак 3“;

бл. 211, ЖК „Здравец“;

бл. 271, ул. „Осъмска“ 40.

Със срок на завършване ноември са:

бл. 327, ЖК „Младост“;

бл. 39, ул. „Осъмска“ 39.

Със забава поради необходимост от конструктивно решение за фасадната декоративна зидария са:

бл. „Мусала“, ул. „Тодор Каблешков“;

бл. „Цар Освободител“, ул. „Цар Освободител“ 38;

бл. „Самуил“, ул. „Цар освободител“ 30.

Бл. 214, на ул. „Бяло море“, е на етап изготвяне на инвестиционен проект. Забавата е поради процедура на обжалване на обществената поръчка за инженеринга.

Четири сгради са в процедура по обществена поръчка за избор на изпълнител на обследване на технически характеристики и обследване за енергийна ефективност. Това са:

бл. „Кубадин“, ул. „Търговска“ 129;

бл. „Амбарица“, ул. „Търговска“ 55;

бл. 107, ЖК „Червен бряг“;

бл. 116, ЖК „Червен бряг“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f/