апр. 11 2014

Забраната за любителски риболов по време на размножителния период е в сила до 23 май 2014 г. , включително

Прочетено1975пъти

sopot1807137Свободните зони за риболов в област Ловеч

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от понеделник /14 април 2014 г./ се забранява любителския риболов за 40 дневен период.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

 Забраната за любителски риболов е от 14 април и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

 Началната и крайната дата на забраната /от 14 април до 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти независимо от надморската височина.

 

Уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително.

 

Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г.

 

Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

 

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по „Рибарство и контрол“ от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.
За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Ловеч

яз. „Сопот” с изключение на следните зони:

– експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;

– източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) – намираща се на 2000 м западно от устието на река „Топля“ и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú на вътре в акваторията до                      мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село     Голяма Желязна);

старите речни корита на река Осъм:

– местност „Бибора“, землището на с. Дойренци;

– местност „Долната воденица“, землището на с. Чавдарци;

– две речни корита в местността „Старите корита“, землището на гр.   Летница;

– воден обект „Блато”, с. Йоглав;

– яз. „Морун“, землището на гр. Угърчин;

– в пъстървовата зона на горното течение на река „Златна Панега” от          извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо        задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед № РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;

– яз. „Марков дол“, землището на с. Торос;

– водоем „Зореница” – намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;

– яз. „Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

 

 

Област Благоевград

– Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;

– яз. „Бели брег” – гр. Сандански;

– Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;

– Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

– яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.

 

Област Варна

– яз. „Николаевка“ – голям;

– яз. „Генерал Киселово“;

– яз. „Тръстиково“.

 

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

– землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

– землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

стари речни корита на р. Росица:

– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени;

– землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери:

– землище на с. Дичин, община Павликени;

– землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

 

Област Видин

– р. „Тополовец” в участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана Бара;

– яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

– яз. „Кула”, общ. Кула;

 

Област Враца

– яз. „Сухият скът“, общ. Враца;

– р. Ботуня от моста на село Ракево по поречието на реката до моста на село Добруша, общ. Криводол;

– р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

 

Област Габрово

– р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево от моста на         „Кольо Фичето” до първият бент по течението под „Старата баня”;

– р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Лъвов      мост” до мост „Христо Ботев” под хипермаркет „Кауфланд”.

 

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

– яз. „Гърбавица“, землището на с. Грамаждано;

– яз. „Въртeшево“, землището на гр. Кюстендил;

– два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол

– водоем при с. Самораново, общ. Дупница.

 

Област Кърджали

– яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;

– яз. „Невестино“, общ. Кърджали.

 

                    

Област Монтана

– яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно   Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м        западно от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”;

– баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

– баластриерни водоеми до река Огоста  в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана;

– блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

 

Област Пазарджик

– баластриера, с. Бошуля;

– баластриера, с. Лозен;

– баластриера, с. Динката;

– „Дупките“, с. Говедаре;

– студен канал на р. Марица при с. Синитово.

 

Област Перник

– рудничните езера в гр. Перник;

– сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

– езеро в с. Драгичево, общ. Перник;

– езеро в с. Рударци, общ. Перник;

– отводнителните канали около р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

 

Област Плевен

– яз. „Горни Дъбник”, общ. Долни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;

– баластриери „Витски блата“, общ. Плевен;

– яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен;

– баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

– баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с.  Реселец, общ. Червен бряг;

– отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

– старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;

– отводнителен канал  в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

– старо корито на р. Вит  „Кретско блато“ с. Крета, общ. Гулянци.

 

Област Пловдив

– яз. „Домлян”.

 

Област Разград

– яз. „Бялата пръст” /Папаза/, гр. Разград.

 

Област Русе

–  яз. „Тетово“;

– яз. „Щръклево“;

– старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово;

– корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце;

– стари речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.

 

Област Силистра

– яз. „Войново“, общ. Кайнарджа;

– яз. „Орехов кулак”, общ. Силистра;

– яз. „Чатал кулак”, общ. Силистра;

– яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра;

– яз. „Сокол“, общ. Главиница.

 

Област Сливен

– баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

– баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

– баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

– яз. „Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;

– яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ.   Сливен;

– отводнителен канал „Азмака“ южно от гр. Нова Загора в частта от местността при с. Езеро, на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

 

Област Смолян

– язовир „Тешел”;

– язовир „Златоград”;

– Смолянски езера – „Керянов гьол“ (Рибката) и „Силажа“.

 

Област София

– бент „Панчарево”;

– водоем „Жеков вир”;

– баластриери в землището на с. Мрамор;

– баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);

– баластриери в землището на с. Долни Богров;

– баластриери в землището на с. Негован;

– баластриери в землището на с. Чепинци;

– баластриери в землището на с. Световрачене;

– баластриери в землището на с. Челопечене;

– езерото в ЖК Дружба 1;

– баластриери в местността „Мечката“ на гр. Самоков.

 

Област Стара Загора

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

– баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж;

– баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т.нар. „Аксаков гьол”).

 

Област Хасково

– яз. „Стамболийски” при с. Стамболийски, общ. Хасково;

– яз. „Орешец” при с. Орешец, общ. Харманли;

– яз.”Крепост” при с. Крепост, общ. Димитровград;

– яз. „Левка“ /новия/ при с. Левка, общ. Свиленград.

 

Област Шумен

 

– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

– яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

– яз. „Върбица”, гр. Върбица;

– яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица.

 

Област Ямбол

– баластриерен водоем „Долен герен”, гр.Елхово;

– отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;

– яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;

– баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;

– гребен канал – Ямбол – северна и южна части;

– старо черно корито на р. Тунджа, с. Тенево;

– старо речно корито на р. Тунджа, с. Ханово.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%80/

%d блогъра харесват това: