ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Прочетено1316пъти

Жилищни сгради

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. жилищния фонд в област Ловеч се състои от 75.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 33.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 66.5%.

Според вида на конструкцията в област Ловеч преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 65.6 хил. или 87.1% от всички жилищни сгради. Панелните жилищни сгради в областта са 0.4%, стоманобетонните – 1.7%, а сградите с друг вид конструкция – 10.8%.

Най-висок е делът на жилищните сгради, построени в периода 1946-1960 г. – 27.4%, а най-малко жилищни сгради са построени след 2011 г. – 0.3% от всички жилищни сгради в област Ловеч.

Жилища

Жилищата в област Ловеч  към 31.12.2016 г. са 94.8 хил., със 116 жилища повече в сравнение с 2015 година. Преобладават жилищата с две и три стаи – 60.3% от общия брой на жилищата, следват тези с четири стаи (19.8%), петстайните (7.5%), едностайните (7,2%), а жилищата с шест и повече стаи са 5.2% от всички жилища в областта.

 

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област Ловеч към 31.12.2016 година

Жилищата в градовете на област Ловеч са 47 139 (49.7%), а в селата – 47 656 (50.3%).

Относителният дял на едностайните в градовете и селата е съответно 7.9 и 6.6.

В селата относителния дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23.1% (16.5 % в градовете), петстайни – 9.7% (5.2% в градовете), с шест и повече стаи – 6.4 % (3.9% в градовете).

Към 31.12.2016 г. общата полезна площ на жилищата в област Ловеч е 6 619 хил. кв. м (6 610 хил. кв. м към 31.12. 2015 г.), жилищната площ е 5 048 хил. кв. м (5 043 хил. кв. м към 31.12. 2015 г.), а спомагателната площ – 913 хил. кв. м (911 хил. кв. м към 31.12. 2015 година).

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-31-12-2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8/

1 коментар

  1. Страхотна статистика, скоро може и в друга класация да влезе любимият ми град- раздел “ призрачни“ – градове без хора 🙁