Ное. 14 2012

ЕС подкрепя популяризирането на селскостопански продукти в Европейския съюз и в трети страни с 27,15 милиона евро

Прочетено862пъти

Европейската комисия одобри последния транш по 14 програми за популяризиране на селскостопанските продукти в Европейския съюз и в трети страни.  Общият бюджет за тригодишните програми възлиза на 53,86 милиона евро, като 27,15 милиона от тях ще бъдат предоставени от ЕС. Подбраните програми обхващат пресни и преработени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, ЗНП (защитени наименования за произход), ЗГУ (защитени географски указания) и ХТСХ (храни с традиционно специфичен характер), зехтин, биологични продукти, цветарски продукти и месо.

По схемата за информиране и популяризиране до средата на месец юни 2012 г. службите на Комисията получиха 34 програми, ориентирани към  вътрешния пазар и трети страни, които бяха част от втората вълна за представяне на програми.  След процедурата за оценка бяха подбрани 14 програми за съфинансиране, от които 10 са ориентирани към вътрешния пазар и 4 — към трети страни. Две от избраните програми бяха предложени от повече от една държава членка, а тези, касаещи трети страни, са насочени към пазарите в Русия, Китай, Северна и Латинска Америка, Норвегия, Япония и Югоизточна Азия.

Тази година Европейската комисия одобри общо 34 програми, представени от държавите членки, с общ бюджет 124,6 милиона евро, от които 63,1 милиона евро са съфинансирани от ЕС. Списък на одобрените програми от първата вълна за представяне на програми можете да намерите тук

През 2000 г. Съветът реши, че ЕС може да подпомага финансирането на мерки за информиране и популяризиране на селскостопански продукти и храни на единния пазар на ЕС и в трети страни. Общият размер на годишния бюджет за тези програми за насърчаване възлиза на 55 милиона евро.

Сред мерките, които може да бъдат финансирани, се нареждат връзките с обществеността, промоционалните и рекламните кампании, в частност такива, които изтъкват предимствата на продуктите на ЕС и най-вече качеството, безопасността и хигиената на храните, храненето, етикетирането, хуманното отношение към животните и екологичните методи на производство. Тези мерки може да включват също участие в мероприятия и панаири, информационни кампании за системата на ЕС за защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), информационни дейности, свързани със системите за качество и етикетиране в ЕС и с биологичното земеделие, информационни кампании за системата на ЕС, обхващаща качествени вина, произведени в определени райони (КВПОР). ЕС финансира до 50 % от разходите за изброените мерки (до 60 % при програмите за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци от децата или във връзка с информацията за умерената консумация на алкохол и опасността от прекомерната му употреба), като останалата част се покрива от подалите предложението браншови или междубраншови организации, а в някои случаи от съответните държави членки. Браншовите организации, които проявяват интерес към промоционални дейности на единния пазар и в трети страни, могат да подават предложения до държавите членки два пъти в годината. След това държавите членки изпращат списъка с подбраните от тях програми до Комисията, заедно с копие от всяка програма. Впоследствие Комисията оценява програмите и определя дали отговарят на условията за допустимост.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%81/

%d блогъра харесват това: