Дек. 11 2012

До 150 лв от разноските на общинския съветник във връзка с работата му да поема общинският бюджет , предлага Корнелия Маринова

Прочетено815пъти

Нормативните актове и техните изменения се обнародват на интернет страницата на общината, разгласяването вече само със съобщение в един местен вестник

Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет в размер до 150 лв месечно. Това предложение прави председателят на общинския съвет Корнелия Маринова. За целта трябва да се измени и допълни чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 г., като се създаде нова алинея – ал. 2. Ежемесечно, най-късно до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който са извършени пътните и други разноски, общинският съветник представя отчет по образец, придружен с разходно-оправдателни документи. Заедно с това подава и декларация по образец за брутния размер на осигурителния си доход от други източници през предходния месец. Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет, е записано още в новата редакция на ал. 2 (която става ал. 3) на чл. 31.

Същевременно Маринова предлага и изменение на чл. 98 от Правилника (ал. 3), според което нормативните актове и техните изменения и допълнения се обнародват на интернет страницата на община Ловеч, а разгласяването им на населението се извършва със съобщение по образец в един местен вестник.

Измененията и допълненията на Правилника влизат в сила от 1 януари 2013 г., предлага председателят на общинския съвет.

Проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 г. ще се гледа от всички постоянни комисии.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be-150-%d0%bb%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5/

%d блогъра харесват това: