Доклад на АДФИ доказва порочна приемственост между бивш и настоящ кмет и едни 710 339,67 лв.

Прочетено2119пъти

Павлин Иванов

По Закона за достъп до обществена информация получих пълния доклад на АДФИ № ДП2ЛЧ-2/12.04.2017 г., направен във връзка с проверка на законосъобразността на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по чл. 66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси. Става въпрос за разходване и отчитане на средствата, събрани от такса за битови отпадъци.

При анализа си и съответно след него като извод, цитирам:

„От гореизложеното е видно, че към 31.12.2016 г. е променено предназначението на 710 339,67 лева, постъпили в Община Ловеч от Такса битови отпадъци , отговорна за което е К……. М……… (бел. р. – имената са заличени в доклада) – кмет на Община Ловеч, орган на изпълнителната власт и първостепенен разпоредител с бюджет, съгласно чл.11, ал.3 от Закона за публичните финанси.

С гореустановеното, кметът на Община Ловеч е нарушил разпоредбата на чл 126 от Закона за публичните финанси (Обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.в сила от 01.01.2014 г.).

За констатираното нарушение на чл. 126 от ЗПФ се състави акт за установяване на административно нарушение номер 11-01-126/6.04.2014 г. срещу кмета на Община Ловеч К….. М……“

Помните, че в предишна публикация оповестих и част от направените констатации, включително и за цитирам  „5. Установени индикатори за измама по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДФИ като подписване на протоколи за приемане от служител на общината, който на съответните дати е ползвал платен отпуск; утвърждаване на подпоказатели с проведена открита процедура за дейности, които са участвали в оценяването на ценовите предложения на участниците, но впоследствие същите не са възлагани и не са извършвани от изпълнителя;“

Освен незаконосъобразно пренасочване, докладът дава и много притеснителна информация за „установени индикатори за измама“.

Изобщо, управлението на публични средства, особено в частта им за разходване на средствата събрани чрез Такса битови отпадъци и харчени по одобрена за календарната година План-сметка за разходите за чистота е много, много порочна. Важно е да отбележа, че за финансите отговаря зам. кмета Цветан Георгиев.

За всичко това, ще прочетете скоро. Както винаги, материалите ще бъдат подкрепени с факти и документи.

Въпросът, който ви вълнува от заглавието – какво свързва бившия и настоящия кмет?

Практиките, „знанията“, начина на мислене, управлението на публичните средства и всички онези „индикатори“, начина на „боравене“ с общинските съветници.

Този материал е само кратък анонс за следващите конкретни публикации по темата за изразходването на публични средства.

 

Много важно е да се отбележи и че към момента, Общински съвет НЕ Е приел План-сметка за разходите за чистота  за 2018 г. и по закон, администрацията НЕ може да се разплаща с фирмите в тази сфера. Въпреки това, кмета и неговия екип плащат!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d1%84%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%81/

6 коментара

Skip to comment form

  1. Павка, сега остана само и крадец да те изкарат, за да се дообрисуват.

    1. От 24-ти януари 2017-та, това им беше идеята. Събраха се 🙂 Някой ден, ще напиша и за това.

    2. Огромен, безценен опит трупаш. Дали ще можеш да го използваш? Дано!

  2. Къде можем да се запознаем с целия доклад?

  3. Освен това са съставени два акта, а Вие цитирате само един. Дайте цялата информация, а не парче по парче.

  4. Цветослава Банева, за да ги видим явно ще се наложи да искаме документите и ние. Като ги има нека ги публикува, ние винаги сме пускали получени по здои документи в публичното пространство. Информацията обаче е притеснителна с оглед на мърсотията, мръсните сделки и подмолни игри, които са набъркани в боклука

%d блогъра харесват това: