мар. 25 2013

Докладваме на Европа, че няма адаптирани учебници за възрастни в затворите

Прочетено1169пъти

sreshta2403131Жанина Илиева

СОУ „Св. Климент Охридски“ в Ловеч бе домакин на областна работна среща по проблемите на ученето на възрастни. В нея участваха местни неправителствени организации, училища, културни институции, синдикати в сектора за учене на възрастни. Тя бе организирана от екип за изпълнение на проекта „BG – изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“ на Министерството на образованието,  младежта  и науката с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието в Ловеч. Целта на срещата бе да се изяснят правата и отговорностите по отношение на ангажиментите, свързани с ученето на възрастни, както и да се потърсят решения за създаване на единно управление на различните нива в сектора.  Представени бяха презентациите  „Европейската програма за учене на възрастни и изпълнението й в България“  и „Въпросите за заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни“ на Светломира Калоянова и Керка Андонова, членове на екипа на проекта.

България е на последно място в Европа по участие в дейностите по учене през целия живот, едва 1,2% от населението участва в тях, каза Валентина Дейкова, ръководител на екипа. Тя  посочи още, че най-сериозният проблем е липсата на координация на всички нива – местно, областно, национално. Целта на проекта е да се създадат механизми, чрез които усилията ще бъдат мобилизирани, като например се въведе система за мониторинг на политиките в сектора за учене на възрастни. Друга цел е да се изведе проблемната ситуация в този сектор, като се набере качествена информация чрез различни фокус групи.   Една от тези целеви групи са учениците от училището при Затвора в Ловеч и техните преподаватели. „От разговора с тях бяха изведени основни проблеми, които ще бъдат включени в доклад до Европейската комисия“, каза  Валентина Дейкова. Един от тях  е липсата на адаптирани учебници и учебни помагала за обучението на възрастните в специфичните условия на затвора.  Проблем има и с квалификацията на учителите, свързана  с методика на обучението за възрастни. Всеобщ проблем е в страната, че няма достатъчно обучения, свързани с интерактивни методи на преподаване при обучението на възрастни хора. За следващия програмен период в рамките на програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ ще се предвидят дейности, за да се преодолее тази ситуация, посочи Валентина Дейкова.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%87%d0%b5-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0/

%d блогъра харесват това: