Дек. 07 2013

Добро утро, уважаеми общински съветници!

Прочетено678пъти

obs712131Липса на морал, обществото пред провал!

Данчо Заверджиев

На 29.11.2013 година на интернет страницата на общински съвет Бургас е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Предложението е следното:
Таксата за престой на паркинги на час от 1 /един/ лев и за паркинг “Интерхотел България“ от 3 /три/ лева се намалява на 50 /петдесет/ стотинки.
Като основен мотив е посочено:
Получаваме непрекъснато жалби от граждани, че размерът на тази такса е прекомерен за тях . Посоченият размер на таксата за ползване на паркинги е еднакъв с този на таксата за ползване на зоната за платено паркиране, макар, че това са две различни услуги.
Не на последно място съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
Като съгласно ал. 3 от същия закон размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
Всичко това ни мотивира да предложа намаляване на размера на таксата за престой на час на паркингите изброени в Наредбата на 0,50 /нула цяло и петдесет/ лева.

Добро утро, уважаеми общински съветници!
Време е да се събудите и да разберете най-после, че ваши колеги от други общини в България намаляват размера на такси и данъци в интерес на гражданите, които са ги избрали с мотива, че всички живеем в условията на финансова и икономическа криза.
Тук е мястото да Ви припомня клетвата, която доброволно сте положили преди встъпване в длъжност:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Ловешка община и да работя за тяхното благоденствие.“
Като увеличавате данъците и таксите в условия на финансова и икономическа криза изпълнявате ли клетвата да спазвате Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководите от интересите на гражданите от Ловешка община и да работя за тяхното благоденствие?

За Ваша информация Чл. 60. ал. 1. от Конституцията на Република България гласи: Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.

Като увеличавате данъците и таксите в условия на финансова и икономическа криза съобразили ли сте ги с доходите и имуществото на гражданите, които са задължени да плащат данъци и такси?
Изпълнявате ли принципа от ЗМДТ за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси?

До кога мислите, че гражданите ще издържат и ще имат възможности да плащат данъци и такси, след като Вие безотговорно ги увеличавате в нарушение на Конституцията и законите на страната?

Факта, че общинските съветници не носят никаква отговорност пред закона за приетите от тях решения не е основание да нарушавате Конституцията и законите на страната за сметка на гражданите и за кефа на кмета, който трябва да Ви напомня, че е положил същата клетва, каквато сте положили и Вие.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8/

%d блогъра харесват това: