авг. 02 2013

Дни на биоземеделието в Троян ще се проведат от 16 до 18 август

Прочетено1043пъти

domat208131Община Троян, съвместно с Фондация ФАЕЛ и „Националното изложение за художествени занаяти и изкуства – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, организираха и проведоха от 7 – 9.10.2012 г. първото издание на Дни на биоземеделието „БИО ТРОЯН 2012“, включващи:

–          Семинар на тема „Биоземеделието – една печеливша възможност?“, който се проведе в салона на общината;

–          Изложение на биопроизводители в Нацоналното изложение на художествените занаяти и изкуства.

Съорганизаторите на БИО ТРОЯН 2012 отчетоха, че провеждането на Дните на биоземеделието бяха едно успешно, полезно и навременно мероприятие. Тази констатация е свързана със следните факти:

      Получен бе широк отзвук от участието на съорганизаторите на БИО ТРОЯН в пресконференцията, проведена на 28 септември 2012 г. в Българска стопанска камара в София.

      В семинара в сградата на общината участваха със свои презентации компетентни лектори, представляващи водещите фактори в областта на биоземеделието у нас.

      След семинара се състоя оживена дискусия по съществени проблеми на биоземеделието и бяха създадени възможности за установяване на контакти между заинтересованите лица.

      Провеждането на изложбата-базар в Орешака беше като цяло успешно и даде началото на една серия от подобни мероприятия в бъдеще.

Заслужава да се отбележи също, че Дните на биземеделието бяха проведени с минимални разходи.

Отчитайки успешното провеждане на мероприятието, съорганизаторите отбелязват, че е необходимо да се извърши значителна работа за подобряване на организацията при евентуалното провеждане на БИО ТРОЯН 2013 г.

По-конкретно е необходимо:

      Да се обмисли времето за провеждането на мероприятието и евентуалното му пренасяне през летните месеци.  Тогава има повече туристи, а те се оказаха основният контингент от посетители на изложбата-базар.

      Необходимо е значително да се подобри нагледната агитация, да се разлепят повече плакати и използват билбордове.

       Да се разшири кръгът от участниците в изложбата-базар, вкл. чрез привличане на производители на биопродукти от съседни държави и от побратимени градове.

      Може да се повиши аткрактивността на изложбата-базар, вкл. чрез организиране на конкурси, томболи, излагането на живи животни.

      Може да се създаде сайт на БИО ТРОЯН, който да послужи и като един вид контактна борса за установяване на контакти между производители, търговци, сертифициращи органи и други заинтересовани лица. Виртуалната контактна борса може да премине в жива такава по време на изложбата-базар в Орешака.

      Съорганизаторите и по-специално Община Троян и Фондация ФАЕЛ, трябва да положат усилия за намиране на външно финансиране на следващите издания на БИО ТРОЯН.


Тази година Дните на биоземеделието ще се проведат от 16.08. до 18.08.2013 г. в „Националното изложение за художествени занаяти и изкуства – Орешак” – ЕООД с.Орешак, община Троян и включват:

Кръгла маса на тема „Биоземеделието и екотуризмът – една печеливша комбинация?” –  16.08.2013 г. от 14.00 ч., с презентации:

„Политиката на развитие на биологичното земеделие“ от Министерството на земеделието и храните;

„Какво е екотуризъм и какви са предпоставките за развитието му?“ от доц. Петър Петров, председател на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм.

Изложение на биопроизводители от страната – на 17.08. и 18.08.2013 г.

            Това, което прави впечатление е, че докато миналата година темата на семинара беше по-обща по темата „биоземеделие“, като включените към него презентации бяха насочени към законодателната рамка на Европейския съюз по темата (представена от минисерството на земеделието и храните), актуалните изисквания за сертифициране на биопроизводители (представена от сертифицираща организация „Балкан биосерт“) и възможностите на биоземеделието (представено от фондация „Биоселена“), тази година темата на кръглата маса насочва вече към възможностите на комбинацията биоземеделие – екотуризъм.

За официални гости са поканени  Министерството на земеделието и храните, Министерсството на икономиката и енергетиката, посланника на Конфедерация Швейцария – н.пр. г-жа Регина Ешер.

В изложението ще вземат участие около 20 биопроизводители, като целта е да бъдат застъпени различни области на биопроизводството. Ще има и атрактивни представяния от страна на производители на мед и пчелни продукти, които са подготвили и ще представят демонстрация на вадене на мед.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be/

%d блогъра харесват това: