юни 04 2013

Днес съветниците избират кой да събере „разсипаните“ парченца и да спре самодискредитацията на Общински съвет Ловеч

Прочетено2102пъти

obs3105131Уважаеми съветници, изборът е лесен – изберете отново най-достойният!

Павлин Иванов

Днес общинските съветници са изправени пред ново предизвикателство. Те трябва да изберат нов председател на местния парламент, след като Корнелия Маринова, която е и общински лидер на ПП ГЕРБ Ловеч, беше избрана за депутат в 42-то Народно събрание и освободи поста.

Летвата за вакантният пост е вдигната доста високо. Това признава косвено опитният и изпълнявал два мандата длъжността председател Милко Недялков от БСП, който нееднократно заяви, че Маринова е оставила Общински съвет в „насипно състояние“. В потвърждение на неговото мнение, макар и казано в друг контекст и с друга цел, може да се изтъкне факта, че след оттеглянето на Корнелия Маринова, съветниците не успяха да се самоорганизират и да проведат дори едно нормално заседание от цели три опита.

Първият неуспех беше проведената другарска среща на 11 май, която трябваше да бъде под формата на заседание, но това, така и не се случи според изискванията на закона.

Продължението на 26-то заседание проведено на 28-май, също не е ясно с какви решения ще завърши, тъй като единствено законно избран председател може да подпише протоколите и решенията, а към момента, въпреки че срока за подписване изтича, такъв няма. То се проведе и в отсъствието на групите съветници от ПП ГЕРБ и ПП СДС.

Третият неуспешен опит целеше провеждане на 28-мото заседание на Общински съвет, но то беше свикано от съветник с неясно какви правомощия след проведен „разширен Председателски съвет“ и затова беше отложеното по предложение на лидера на съветниците от БСП Валя Янкова, с мотиви, че то няма да бъде законно. Закъсняло, но мъдро решение.

Между другото, при липсата на Корнелия Маринова, бяха внесени две искания за заседания от съветниците от БСП, ДПС и техните приятели. Едното, както вече споменах, премина като приятелска среща с г-н Кълбов, а другото, което беше насрочено за 13 май, така и не стана ясно защо не беше проведено.

Да, за съжаление, г-н Недялков е прав, Корнелия Маринова остави Общински съвет Ловеч в насипно състояние и без нея, поне за сега, няма нито едно нормално заседание, въпреки опитите за самоорганизиране.

 

Днес обаче, съветниците трябва да дадат всичко от себе си и да изберат нов председател. Летвата е вдигната високо, защото за първи път, в последните две години Общински съвет е прозрачен и отворен към гражданите. Много от исканията на протестиращите, които видяхме по телевизията в дните на улични вълнения отдавна са изпълнени в Ловеч, както в Общински съвет, така и в администрацията, което само по себе си е положителна оценка за принципите на работа в двете институции.

Прозрачността е важният елемент, с който следващият председател ще трябва или да се съобрази и продължи добрият път или ако се опита да потопи в мрак работата на Общински съвет, както в предишни мандати, ще бере сериозно ядове.

За първи път се случиха и ред добри неща.

За първи път за предложенията внасяни в съвета се изискваше да отговарят на изискванията на закона, да бъдат мотивирани и аргументирани, иначе не биваха допускани до разглеждане.

За първи път, Общински съвет влезе в ролята си на главно действащо лице, както всъщност е разписано в ЗМСМА и се опитваше да управлява общината.

За първи път отчетите, програмите и предложенията не минаваха тихомълком и при затворени очи.

„Класната“, както шеговито наричат Маринова част от съветниците, въведе здрав ред, наложи принципи и отстояваше аргументирано позиции. След нейното напускане, явно класът временно се „разсипал“. Дано следващият председател успее отново да събере в едно разпръснатите парченца, за да може община Ловеч отново да излезе на добър път и работата да продължи.

Много положителни неща се случиха през последните две години за първи път и затова значима роля има досегашният председател Корнелия Маринова, както и една немалка част съветници от различни политически групи, НПО-та, граждани.

Да, днес Общински съвет е в насипно състояние и защото игричките по повод избора объркват всички играчи, най-малкото защото вече те самите не могат да преценят кой с кого е. Личностните взаимоотношения след проведените само преди две седмици избори са особено важни и ще изиграят важна, за съжаление отрицателна роля по отношение на играчите в днешният вот.  

Но, който и да бъде избран, трябва да бъде наясно, че трябва да се учи изключително бързо. Никой няма да му даде нито 100, нито дори 10 дни спокойствие, а още от първият ден ще трябва да се справя професионално със задълженията си, а това е сериозно предизвикателство както към личните качествата на кандидатите, така и към техният интелектуален и професионален капацитет.

„Ловеч днес“ пожелава мъдрост и разум на всички съветници при избора им днес.

И нека изберат най-достойният, защото Общински съвет ще трябва бързо да възстанови загубеното доверие в себе си, както и ще трябва изключително бързо да спре да се самодискредитира.

В противен случай, нищо добро не чака нито община Ловеч, нито самите съветници.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b5%d1%80/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  „И нека изберат най-достойният, защото Общински съвет ще трябва бързо да възстанови загубеното доверие в себе си, както и ще трябва изключително бързо да спре да се самодискредитира.”

  За разлика от избора на общински съветници, които съгласно закона се избират с мандат от четири години, за председателя на ОбС закона не е предвидил четири годишен мандат, а тъкмо обратното – закона е предвидил предсрочно прекратяване на правомощията на председателя съгласно разпоредбата на чл.24 ал.3 от ЗМСМА.
  Въпреки, че от години в общественото пространство се е наложила хипотезата за несменяемост на председателя на основание горната разпоредба, то практиката на ВАС по оспорване на решения за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя в полза на общинските съветници решили да отстранят председателя си.

  Председателят на ОбС има само организационни функции и представителна власт, съгласно чл. 25 от ЗМСМА и при предсрочно прекратяване на пълномощията си остава общински съветник. Предсрочното прекратяване не засяга негови лични права и законни интереси, произтичащи от избора му, а засяга единствено организационните му функции и представителната му власт. След като не са засегнати негови лични права и законни интереси, председателят на ОбС няма правен интерес да оспорва решението на колективния орган, чийто член е и той, за предсрочното му освобождаване като председател. По силата на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА на обжалване подлежи само решението на ОбС за прекратяване пълномощията на общинския съветник, тъй като с това решение се накърняват права, произтичащи от вота на населението, а в настоящия случай тази хипотеза не е налице.
  Жалба от председател на ОбС срещу решение за отстраняването му е недопустима, тъй като е подадена от лице без правен интерес и като подадена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол. Наличието на пряк и личен, правен интерес на оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалба срещу административен акт /решение за отстраняване на председател/.

  Такава е наложилата се практиката на ВАС за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя. Нека всеки един общински съветник доброволно и свободно да си направи съответната справка за да установи дали това е така или не, а не сляпо да вярва на митове и легенди наложени в публичното пространство за несменяемост на председателя на ОбС, защото никой не е по-безнадеждно поробен от този който сляпо вярва, че е свободен .

  По мое скромно мнение решението за избор на председател на ОбС следва да бъде от две точки – първата за избор на председател, а втората за определяне на срок за който се избра председателя.

  Защо трябва да се определи срок за който е избран председателя ?

  Защото ЗМСМА е задължил общински съвет да извършва контрол на своите решения, а решението на избор за председател на практика отпада от този контрол с хипотезата, че има избран председател и то не подлежи на понататъшен контрол.

  ДА ама НЕ !

  Организационните функции и представителна власт на председателя на ОбС са перманентни и всяко едно направено нарушение от страна на председателя в неговата работа като такъв би следвало да подлежи на контрол от общинските съветници приели решението за избор на председател. Ето защо отпадането на контрола на решението за избор на председател отменя задължение наложено от закон на общинските съветници.

  Въвеждането на шест месечен контрол на решението за избор на председател, чрез гласуване на „вот на доверие” на председателя от общинските съветници ще изпълни изискването на закона за контрол и ще даде възможност на общинските съветници да потвърдят или не своя избор на човека, който ги представлява съгласно закона.

  Ако за изминалите шест месеца председателя е изпълнявал своите задължения така, че у общинските съветници се е създало мнението за доверие към работата му, акта на гласуване на „вот на доверие” само ще узакони още веднъж избора им за председател, но ако със своите действия и бездействия председателя е създал мнението у общинските съветници, че не изпълнява задълженията си съгласно техните очаквания и изискванията на закона, то „вота на доверие” се превръща в акт на отстраняване на председателя и следва общински съвет следва да си избере нов достоен председател.

  И нека тази вечер само отговорността пред местната общност избрала общинските съветници да бъде водеща при избора им за председател на ОбС.

 2. Поздравления, г-н Заверджиев. Много силен коментар, а идеята за периодичен „вот на доверие“ и хипотезата, че така се реализира законовото изискване на ЗМСМА за задължителен контрол върху взето съветническо решение, заслужава специално внимание. Още веднъж – поздравления!

 3. Илиян Пеевски каза:

  Нещо не разбрах…. все пак по кой точно член от ЗМСМА общински съветник /съветници/ могат да искат оставката на Председателя на един ОбС?

  Заради нечие тълкувание? И как това „тълкувание“ трябва да се впише като основание за такъв Проект за Решение, който да бъде включен в дневният ред на сесията и да бъде гласувано това предложение за оставка?

  Не казвам, че не трябва и че кой да е председател на ОбС трябва да се третира като свещенна крава след първоначалния му избор.

  Питам се обаче, защо законодателят е „пропуснал“ подобни възможности за оставка или прекратяване пълномощита му. Случайно ли? Питам се, защо след десетки поправки и досъсипване на първоначалния ЗМСМА, този въпрос не бе решен? Питам се, защо на тази „свещенна крава“, която наистина има ограничени права, някакви съмнителни представителни функции и реално най-много 20 минути дневно необходимо работно време – защо бе оставен с такава висока заплата /почти колкото на кмета/, а общинските съветници бяха орязани и с отнети средства за работа.

  Работата на един председател на ОбС спокойно може да се поеме от секретаря на общината /проверете как е в Англия/. За един обикновен спикер не е нужна такава заплата.

  Колкото до техническата работа по подпомагане работата на ОбС – закона е предвидил Кмета да назначи общински служители за тази цел.

  Общинския съвет НЕ Е парламент на местно ниво и всякакви циркаджилъци по копиране и привнасяне на дейности и практики от парламента на държавата е пълна идиотщина.

 4. borissov каза:

  Автора на тази статия е останал без език. От лизане…

 5. pufi каза:

  Няма да споря с „натуралистичното“ изказване по-горе. Но мисля, че нещата са точно, както ги е написал автора. Успех на новия председател, който и да е той. Дано е поне малко интелигентен, и доста повече мъдър, и ако е възможно да не търси лична облага… (е поне не много де..)!

 6. PavlinaGesheva каза:

  Това тук вече е типаж:
  Манипулиран слугинаж
  с червено-сив двулицев плащ,
  герой в нескопосен колаж … 🙁

 7. debelaka каза:

  Приятели, разбрах, че утре, сряда, от 9 до 17 часа няма да има питейна вода в града. Запасете се за всеки случай.
  Хубава вечер!

 8. Данчо Заверджиев каза:

  „Илиян Пеевски казва:
  04.06.2013 в 15:42
  Нещо не разбрах…. все пак по кой точно член от ЗМСМА общински съветник /съветници/ могат да искат оставката на Председателя на един ОбС?”

  Уважаеми г-н Пеевски,
  Председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на местната власт. Той притежава единствено организационно – представителни функции, осъществявани във връзка с дейността на съвета и неговите взаимоотношения с други субекти, като длъжността е изборна и по принцип се заема за определен срок в рамките на мандата на ОбС.

  Въпросът за избора на председател на общинския съвет е предоставен на преценката на самия общински съвет, която е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол.

  Правото да бъде избран за председател на общинския съвет има всеки един от общинските съветници. Тъй като общинският съветник е представител на населението на общината в органа за местно самоуправление, законодателят е гарантирал само на него стабилен правен статут и възможност за съдебен контрол при предсрочно прекратяване на правомощията му, защото с такова решение се накърняват и права, произтичащи от вота на населението.

  Както изборът, така и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя, засягат представителната власт на общинския съвет, но не и лични права и законови интереси на съответните физически лица, изпълняващи представителните функции, произтичащи от изборната длъжност. Недопустимо е по пътя на съдебното обжалване да се подлага на контрол волята на общинските съветници кой да ги представлява и ръководи.

  Уважаеми г-н Пеевски, предложението за решение на общински съвет за предсрочно прекратяване на председателя на общински съвет се прави на основание чл.23. ал 3. т.2. от ЗМСМА . За да е законосъобразно предложението е достатъчно да бъде изпълнено изискването – председателя да е избран преди повече от 3 месеца, а към мотивите за решение да са цитирани факти за системно неизпълнение на задълженията от председателя на общински съвет.
  Тълкуването на словосъчетанието „системно неизпълнение на задълженията” е предоставено от закона единствено и само на преценката на общинските съветници .

  От всичко казано до тук, дори и да са налице съществени процесуални нарушения при свикване и при провеждане на заседанието и при извършване на гласуването, същите са ирелевантни за решението на общински съвет и не подлежат на обсъждане поради липса на законова възможност за съдебен контрол над самото решение.

 9. Данчо Заверджиев каза:

  http://www.lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/164.jpg

  Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – 04.06.2013

 10. Илиян Пеевски каза:

  Уважаеми г-н Заверджиев, благодаря за отговорът ви, но той не дава решение на въпросът ми – по кой член и закон общинските съветници могат да искат оставка на председателя на един ОбС.

  В ЗМСМА е записано

  Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.)

  (3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
  1. подаване на оставка;
  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
  3. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  В Ловеч е ясно – там не се иска оставка, а се избира нов Председател, защото заради т.2, досегашният ще е с трайна невъзможност да си изпълнява задълженията.

  Моят въпрос касае Троян, където партии и общ.съветници са заразени с невиждан героизъм и се очаква на следващата сесия да искат оставката на председателя Акимов.

  Няма лошо, но не ми е ясно по кой член, алинея и точка от ЗМСМА ще му я поискат? Това питам. По т.1 – той няма да си я подаде сам никога, зер за какво беше толкова години член на бюрото на ГК на БКП Троян. По т.2 – пише при „трайна невъзможност“. Ако пишеше при „умствена невъзможност“ – тогава имаме някакъв шанс щото е много разтегливо понятие,….. ама не пише. По т.3 – пише при „конфликт на интереси“. Такъв няма. БКП си управлява от 45+24 години, а г-н Акимов си е верен кадър на БКП-ГЕРБ и конфликт с БКП-БСП не може да има. Интересите са им общи!!!

  Както знаеш, на тази сесия аз ще бъда или на перваза на прозореца или на полюлея за да не ме стъпчат и премажат „героите“, които само преди година и половина си скъсаха задниците и на „маймуни“ с маймунски номера се направиха, само и само да направят от Акимов председател на ОбС Троян. Да бе, ама то от всяко дърво ако ставаше свирка….. Там ще бъда и ще предавам пряко събитията и битката на „титаните“ между БСП и ГЕРБ. И без това на последната сесия приеха нова порция промени в правилника за да ми запушат устата и нямам много работа вече в ТОЗИ ОбС. Все пак ще е една война на таралежите, ама това да си остане между нас.

 11. Данчо Заверджиев каза:

  “Илиян Пеевски казва:
  04.06.2013 в 23:41
  Уважаеми г-н Заверджиев, благодаря за отговорът ви, но той не дава решение на въпросът ми – по кой член и закон общинските съветници могат да искат оставка на председателя на един ОбС.”

  Уважаеми г-н Пеевски,
  ЗМСМА дава правото на общински съвет да освобождава и да прекратява предсрочно правомощията председателя на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т3. и чл.24 ал.3 т.2.
  Моя отговор на въпроса Ви : По кой член и закон общинските съветници могат да искат оставка на председателя на един ОбС? е – По никой член и закон! Но наложилите се в разговорната реч идиоми „ искане на оставка на председателя на ОбС” и „определяне на такса смет” от общински съвет означават, че се приемат решения от ОбС за прекратяване предсрочно правомощията председателя на ОбС или неговото освобождаване и определяне размера на такса битови отпадъци.

  Уважаеми г-н Пеевски,
  ако прочетете внимателно коментарите ми тук, аз не съм си позволил да употребя думата „оставка” нито един път, а колкото до казуса Троян и декларацията на група общински съветници / http://statii.troyan21.com/2013/06/blog-post_3.html / без да съм им адвокат предполагам, че са употребили думата оставка за да е по-разбираемо за читателите какво точно искат, но са заявили, че по надлежния ред ще му поискат оставката, което означава , че съгласно ЗМСМА ще стартират процедура за освобождаване на председателя на ОбС.

  Вие г-н Пеевски представяте ли си общинските съветници в Троян да скандират публично „Искаме предсрочно прекратяване правомощията председателя на ОбС” вмест „Оставка, оставка!” ?

 12. Илиян Пеевски каза:

  Разбира се, че не си го представям, г-н Заверджиев. 🙂

  Толкова е тъпо и посредствено, че дори на един депутат-продавач на дини не би му минало през ума. Какво останало за някой грамотен и образован човек.

  Данчо, абе забравих да те питам, да имаш случайно някаква каска за мотор? Най-добре ще е някоя желязна каска от войната. Ако „героите“ започнат да се замерят, никак няма да ми е излишна 🙂

%d блогъра харесват това: