мар. 15 2016

Днес в Община Ловеч бяха връчени бюджетите на училищата и детските градини

Прочетено2252пъти

Днес в Община Ловеч бяха връчени бюджетите на училищата и детските градини. Тази папка съдържа всичко необходимо за да поемете вашите отговорни като разпоредители на бюджет и ви желая пълноценно и законосъобразно разходване на публичния ресурс, каза в началото кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Зам.-кметът Венцислав Христов връчи папките с бюджети на училищните директори, а кметът Корнелия Маринова – на детските градини и яслите.

В началото на срещата с директорите  кметът Корнелия Маринова направи кратко експозе, ето най-главното от него:

„За 2016 г. единните разходни стандарти за Функция „Образование“ са увеличени спрямо същите за 2015 година. Размерът на добавките остава непроменен от 2015 година. Броят на децата и учениците в общинските детски градини и училища е по-малък в сравнение с 2015 г.

Началният план на бюджет за функция „Образование“ за 2016 година е 12 699 585 лв., от които за делегираните от държавата дейности той е 11 440 306 лв., за местни дейности – 1 229 279 лв. и 30 000 лв. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Утвърдените бюджети са съставени в съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба.

Първоначалният план на всяко училище, детска градина и обслужващо системата на народната просвета е съвкупност от:

* средствата по единните разходни стандарти, полагащи се въз основа на утвърдените формули за всяка дейност ;

*средства  за целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до шести клас и учениците от средищните училища;

*добавките за подпомагане храненето на учениците от първи до четвърти клас и децата от подготвителните групи;

*добавка за подобряване на материално-техническата база в училищата;

*добавка за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;

*средствата за стипендии;

*реализирания преходен остатък от 2015 година.

Разпределението на средствата по разходни параграфи от единната бюджетна класификация е на база разработките на всяко училище, детска градина и обслужващо звено.

Преходните остатъци от 2015 година са възстановени на всички второстепенни разпоредители с бюджет в пълен размер през месец януари  2016 година.

В първоначалния план не са включени някои средства, като сумите ще бъдат предоставяни текущо през годината, след извършени промени в бюджетните взаимоотношения на община Ловеч и министерство на финансите.“

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b1%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5/

%d блогъра харесват това: