Дирекция „Инспекция по труда” извърши общо 479 проверки в 385 предприятия с общ нает персонал от 13702 души

Прочетено2907пъти

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през първите шест месеца на 2018 г. бе ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба. Това съобщи МИТКО МИТЕВ, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч.

През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 479 проверки в 385 предприятия с общ нает персонал от 13702 души, като 90 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 387.

От общия брой на извършените проверки 188 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 57 проверки са за проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 52 от тях са по сигнали на граждани.

В резултат на извършените проверки са констатирани 2070 нарушения, от които 1041 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 1027 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 187 нарушения, от които 60 са свързани с не изплащане на уговореното трудово възнаграждение. Констатирани са 108 нарушения по не изплащане на допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения са прослужено време и професионален опит.

Установено е не изплащане на трудови възнаграждения в 7 предприятия в размер общо на 1424828 лева. През периода е установено, че след намесата на Д ИТ Ловеч, в изпълнение на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 853004 лева.

 

Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 163 нарушения, като са установени 19 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.

За констатираните през 6-те месеца на 2018 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 1963 принудителни административни мерки, като 1960 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издадени са 3 акта за спиране на машини и съоръжения.

През периода са съставени 107 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 137 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 149 с общ размер на санкциите 143600 лева.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80/

3 коментара

  1. Какво ли са констатирали за библиотеката и художествената галерия…

  2. А за СПАРКИ ЕЛТОС

    1. Спарки е най-изрядното предприятие!

%d блогъра харесват това: