Дирекция “Бюро по труда”- Ловеч провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Прочетено2657пъти

Дирекция “Бюро по труда”- Ловеч уведомява работодателите от общините Ловеч и Летница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3178 лв.;
 • за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3110 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3024 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 6109 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6634 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3496 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 7531 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8193 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 4519 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 5505 лв.; 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4750 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ловеч, ул. Ак. Иширков 10, ет.5, както и на тел. 068/603 158.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-2/

%d блогъра харесват това: